– Vi mener fortsatt at IOC ikke skal åpne opp for utøvere fra Russland og Belarus, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB.

dagens styremøte skal temaene «solidaritet med Ukraina», «sanksjonene mot Russland og Belarus» og «statusen til idrettsutøvere fra disse landene» diskuteres.

Det er ventet en pressekonferanse med IOC-president Thomas Bach klokken 16.

IOC-styremedlem Kristin Kloster Aasen har ikke ønsket å si noe til NTB før tirsdagens møte. Idrettspresident Berit Kjøll har ikke hatt anledning til å uttale seg.

Det ble høy temperatur tidligere i vinter da IOC åpnet for at russiske og belarusiske utøvere kan bli tatt inn i varmen igjen på visse vilkår. Premissene var blant annet at utøverne skal konkurrere som nøytrale og uten nasjonssymboler.

– Står seg i høyeste grad fortsatt

Det er ulike syn i idretten og på politisk nivå rundt Russlands vei tilbake til konkurranser så lenge Ukraina-krigen pågår. I forrige uke besluttet Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) at russere og belarusere skal forbli utestengt «i overskuelig framtid».

Trettebergstuen og idrettsministre fra 35 land undertegnet tidligere i år en erklæring hvor det uttrykkes bekymring for «mulighetsrommet» IOC har skapt.

– Vi påpekte blant annet at idrett og politikk er tett sammenvevd i Russland og Belarus og stiller spørsmål ved om det i det hele tatt er mulig å definere utøvere fra disse landene som nøytrale. Dette står seg i høyeste grad fortsatt, sier Trettebergstuen.

– Idretten bestemmer

– Samtidig må jeg understreke at det er idretten selv som bestemmer hvem som skal delta i deres egne konkurranser, men jeg er glad for at de nordiske idrettsforbundene har tatt et tydelig standpunkt om at krigen i Ukraina fortsetter, og at dette derfor ikke er tiden for å vurdere en retur for russiske og belarusiske utøvere til internasjonal idrett, legger hun til.

Idrettspresident Kjøll har vært krystallklar på vegne av norsk idrett. Sammen med sine nordiske kollegaer uttrykket hun i et åpent brev til IOC at russisk og belarusisk deltakelse i idretten er uakseptabelt så lenge krigen pågår.

Dette utspillet kom etter en kort periode med bråk i norsk offentlighet etter at Astrid Uhrenholdt Jacobsen, leder av den norske utøverkomiteen og utøverrepresentant i IOC, i et konsultasjonsmøte tok til orde for en diskusjon om utestengelsen av russere og belarusere.

Rent praktisk handler IOCs diskusjoner om russiske og belarusiske utøvere skal få slippe til under OL i Paris neste år. Den avgjørelsen må trolig tas raskt, all den tid kvalifiseringskonkurransene er i full gang.