Gå til sidens hovedinnhold

Josimar bryter kildevernet bevisst: Beskylder NFF-topp for dobbeltspill

Kildevernet er hellig. Men fredag velger fotballbladet Josimar å gå en annen vei. - Slik vi ser det er kildevernet ment for å avdekke maktmisbruk, ikke tildekke det, skriver magasinet.

- Grunnen til at vi navngir Pål Bjerketvedt er at han har klaget oss inn for PFU for å bruke informasjonen han ga oss.

Det skriver Josimar-redaktør Håvard Melnæs i en uttalelse publisert på magasinets nettsider fredag.

Bakteppet er at Josimar onsdag denne uken måtte møte i Pressens faglige utvalg (PFU) etter å ha blitt klaget inn av Norges Fotballforbund (NFF).

PFU-møtet gikk bak lukkede dører etter ønske fra NFF, en avgjørelse magasinet motstred uten å bli hørt.

Bryter kildevernet bevisst

Fredag velger magasinet å publisere alle saksdokumentene, til tross for at det ble lagt ned referatforbud.

I tillegg går de til det drastiske valget om å bryte kildevernet og publisere informasjon de har fått i bytte mot at det skulle holdes anonymt.

Josimar var nemlig klaget inn av NFF på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten, om at man skal kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

Bladet hadde i artikkelen «Den lange kampen» skrevet at daværende kommersiell direktør Erik Loe hadde takket nei til sponsorbidrag til kvinnefotballen fra Obos.

Magasinet hadde tatt kontakt med Bjerketvedt for å spørre hvorfor Erik Loe fikk beholde sin NFF-jobb etter den avgjørelsen.

Da skriver bladet at de fikk denne meldingen tilbake.

«Ring meg gjerne, så skal jeg gi deg litt tilleggsinfo uoffisielt på et av spørsmålene.»

- I denne samtalen fortalte han at Erik Loes håndtering av Obos-initiativet om å sponse kvinnefotballen var en viktig årsak til at den tidligere Stabæk-formannen ikke lenger skulle være kommersiell direktør i NFF, hevder Josimar.

Bjerketvedt: - Nesten ikke til å tro

Det er dette som nå Josimar bruker som argumentasjon for at de velger å blåse kildevernet og røpe off record-samtalen med Bjerketvedt som dannet grunnlag for påstandene i «Den lange kampen».

- Grunnen til at vi navngir Pål Bjerketvedt er at han har klaget oss inn for PFU for å bruke informasjonen han ga oss. Tenk litt over det: Norsk fotballs mektigste mann gir oss opplysninger under kildevern, og etterpå klager han oss inn for PFU for å ikke ha dekning for opplysningene. Hvem gjør slik? Dette er uredelig oppførsel fra en av norsk idretts mektigste menn, hevder Josimar-redaktør Melnæs.

Til Medier 24, som først fikk Bjerketvedt i tale, uttaler generalsekretæren blant annet at han er sjokkert og uenig i det Josimar påstår.

Til Nettavisen utdyper NFF-toppen at han ikke kan kommentere innholdet og detaljene i saken ettersom de er delvis unntatt offentligheten.

- Men generelt kan jeg si at jeg er sterkt uenig i tolkningen og konteksten den samtalen settes inn i, og måten den brukes på. Det at de gjør noe så oppsiktsvekkende som å bryte kildevernet er nesten ikke til å tro, sier han og fortsetter.

- Hvis det er ett presseetisk prinsipp som er hellig i Norge, og som heves høyt over alle andre prinsipper, så er det nettopp kildevernet. Og det sier jeg rent prinsipielt, og helt uavhengig av denne samtalen eller det kildevernet skal beskytte. Det er underordnet det at de har gjort noe så oppsiktsvekkende som å bryte kildevernet.

Bjerketvedt påpeker at han knapt har rukket å lese saken, og at det er for tidlig å si noe om han eller NFF vil ta dette videre.

Han tror uansett det er mat for både Norsk Presseforbund og Pressens Faglige Utvalg (PFU).

- Jeg antar at de vil gjøre noe med dette. De har vel knapt nok opplevd at kildevernet brytes på denne måten. Både i en klage, men også påfølgende publisering i eget medium.

- Josimar mener det er legitimt å bryte kildevernet når du klager dem inn på bakgrunn av informasjon du selv har gitt dem. Har du en viss forståelse for det?

- Det er jo en påstand som er basert på hvordan de tolker og bruker innholdet i denne samtalen. Men det kan ikke være sånn at det er mediet som definerer hva som er greit og ikke. Det er jo nettopp derfor vi har en presseetikk, PFU og en Vær Varsom-plakat som setter rammene for etikken.

Det er altså ikke bare kildevernet Josimar velger å bryte fredag. De bryter også referatforbudet og velger å publisere alle sakens dokumenter i PFU-klagen fra NFF.

- Vi mener denne saken har stor offentlig interesse og inneholder presseetiske problemstillinger som fortjener en langt bredere debatt enn den fikk i PFU. Vi mener at det er uheldig at pressens egne organer velger å bidra til å skjule maktmisbruk i stedet for å diskutere hva man eventuelt kan gjøre for å forhindre det. Og vi mener, i motsetning til PFU, at man må tåle en grundig debatt om kildevernet, skriver Melnæs.

Presseforbundets generalsekretær: - Veldig overrasket

Det er ikke bare kildevernet Josimar velger å bryte fredag. De bryter også referatforbudet og velger å publisere alle sakens dokumenter i PFU-klagen fra NFF.

- Vi mener denne saken har stor offentlig interesse og inneholder presseetiske problemstillinger som fortjener en langt bredere debatt enn den fikk i PFU. Vi mener at det er uheldig at pressens egne organer velger å bidra til å skjule maktmisbruk i stedet for å diskutere hva man eventuelt kan gjøre for å forhindre det. Og vi mener, i motsetning til PFU, at man må tåle en grundig debatt om kildevernet, skriver Melnæs.

Elin Floberghagen er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Hun er mildt sagt forbauset over at Josimar har gått ut med opplysningene.

- Jeg er veldig overrasket over at redaktøren i Josimar velger å gjøre dette. Jeg er overrasket over flere ting, blant annet at han går ut med opplysninger som er sagt i en off record-samtale og jeg er overrasket over at han velger å referere fra et lukket PFU-møte, sier hun til Nettavisen.

Floberghagen kan ikke huske at noen har brutt kildevernet på lignende måte.

- Jeg tror ikke jeg har sett noe lignende noe sted. Jeg kan ikke huske slike saker, i hvert fall ikke hos oss de siste årene. Disse spørsmålene og dette som nå ligger ute, var jo årsaken til at da vi fikk dette spørsmålet om åpenhet eller lukkethet på vårt bord, gjorde vi en vurdering, nettopp fordi det var spørsmål om off record-samtaler og kildevern, at det var fornuftig å være varsomme, sier hun og utdyper.

- Vi vil ikke bidra til å blåse noen kilder, og det var fornuftig å lukke deler av behandlingen. Så er det viktig for meg å si at jeg mener også han tar feil i verdien av det. PFU har selvfølgelig fått innsyn i alle sakens dokumenter, inkludert dette.

Hun påpeker at saken er såpass fersk at det fortsatt ikke er bestemt hva de vil gjøre med saken videre.

- Vi må vurdere og diskutere denne saken videre. Det er en så spesiell sak at jeg tror det er naturlig at jeg må drøfte det med vårt styre, avslutter hun.

Kommentarer til denne saken