Kjøll mener regjeringen ikke legger opp til å kompensere norsk idrett og den delen av frivilligheten som er finansiert over spillemidlene for økt pris- og lønnsvekst.

Hun peker på at idrettsorganisasjonen fikk 1,6 prosent påslag på driftsmidlene under tildelingen i fjor høst, men mener det burde kommet ekstra penger da regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett torsdag.

– Det er prinsipielt umulig å forstå og har store praktiske og økonomiske konsekvenser for hele idrettsbevegelsen. Dette overskygger andre gode tiltak som foreslås av regjeringen, sier Kjøll.

Idrettsforbundet viser til at regjeringen foreslår å bruke 462 millioner for å kompensere for økt pris- og lønnsvekst til ulike aktører i kultursektoren, og reagerer på at idretten ikke også tilgodeses.

Trettebergstuen slår tilbake

NTB har forelagt kritikken for kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Hun avviser den blankt.

– Som idrettspresidenten vet, blir idrettsforbundets drift finansiert over spillemidlene og ikke statsbudsjettet. NIF har allerede fått 810 millioner, 35 millioner mer enn i fjor. En eventuell ytterligere økning til sentralleddet i idrettsforbundet ville medført mindre penger til andre satsinger, sier statsråden til NTB.

– Vi har i stedet prioritert å gi de 125 millionene i spillemiddeloverskuddet til idrettsrådene i de kommunene som har mer enn 200 barn og unge under fattigdomsgrensa. Dette er penger som går rett ut til klubber og lag som står for idrettsaktiviteten, fortsetter Trettebergstuen.

Kjøll sier at idrettsforbundet hadde håpet at også spillemidlene ville bli prisjustert i revidert budsjett.

– Vi har hatt de samme kostnadsøkningene som alle andre. Det er ikke slik at prisveksten i samfunnet ikke påvirker idretten fordi vi er finansiert over spillemidlene. Dette vil enten gå ut over det vi gjør, eller øke kostnadene for alle organisasjonsledd. Jeg ønsker sterkt at Stortinget ser urimeligheten i dette og sørger for at tilskuddsmottakerne fra spillemidlene blir behandlet likt med andre aktører i samfunnet, sier idrettspresidenten.

Ekstra til momskompensasjon

Idrettsforbundet skriver at politiske partier, departementers administrasjoner, kunstnerstipender, litteraturhus, frivillighetssentraler, musikk og sceneinstitusjoner, biblioteker og andre blir kompensert for veksten i kostnader gjennom revidert budsjett.

– Og det er jo bra og riktig ut ifra den økonomiske situasjonen. Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor finansieringskilden ekskluderer idrettskretser og særforbund, mangfoldstiltak, paraidrett, Sunn idrett, utøverstipender og fellesfunksjoner i idretten fra den samme ordningen, sier Kjøll.

Regjeringen har i revidert budsjett satt av 71 millioner kroner ekstra til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. I tillegg får flere enkeltarrangementer som Finnmarksløpet, Femundløpet og Estremsportveko mer penger.

De 71 ekstra millionene som er satt av til momskompensasjon skal sikre full kompensasjon for alle godkjente søkere i 2023.