- For å si det rett ut er ikke dagens system bra nok, sier Norges mest kjente dopingjeger og nestleder i styret i Antidoping Norge, Inggard Lereim, til Nettavisen.

Tirsdag ble nok en russisk OL-medaljevinner avslørt som doper .

Alena Sidko har gjort det klart at b-prøven ikke trenger å analyseres. Hun innrømmer dermed skyld og har blitt utestengt i to år av Det russiske skiforbundet.

Testing kan ta lang tid
Men at dopingavsløringer så raskt fører til dom hører med til sjeldenheten.

- Forrige gang russiske langrennsløpere testet positivt tok det rundt et halvt år fra testen ble tatt til a-prøven ble analysert, og ytterligere tre måneder før b-prøven ble analysert, sier Lereim til Nettavisen.

Han sikter til dopingavsløringene av Julia Tsjepalova (32), Jevgeni Dementiev (26) og Nina Rysina (23). De avla prøvene i januar/februar 2009, men ble først avslørt med positive a-prøver i slutten av august.

Reagerer sterkt
Det mener Lereim er svært uheldig.

- Dersom a-prøven ikke blir analysert med en gang kan skyldige bli gående i konkurranser. Dette er ille, sier Lereim.

- Hvorfor tok det så lang tid fra prøvene av de russerne ble tatt til de ble analysert?

- Det kan jeg dessverre ikke uttale meg om i media, men denne årsaken er nettopp en av grunnene til at jeg reagerer, sier Lereim.

Han vil ha klare regler for hvor lang tid det kan ta fra en prøve er tatt til a-prøven blir analysert, samt hvor lang tid det ytterligere kan ta før b-prøven blir analysert.

WADA endret reglene
Tidligere hadde Det internasjonale antidopingbyrået, WADA, regler som sa at det maksimalt kunne gå syv dager fra a-prøven var analysert til b-prøven ble analysert.

- I den nye WADA-koden fra 1. januar 2009 ble denne regelen fjernet. Årsaken var at det av og til i praksis viste seg umulig å overholde fristen, sier medlem av WADAs grunnleggende styre og president i Det internasjonale skiskytterforbundet IBU, Anders Besseberg, til Nettavisen.

Han mener den tidligere regelen kunne føre til svært uheldige konsekvenser.

- Skulle det av praktiske årsaker skje at man ikke klarer å overholde fristen, spiller man kortene over til utøveren. Da har vi ikke klart å overholde reglene, og da kan utøverne bli frikjent på grunnlag av dette, sier Besseberg.

Det var tilsvarende tekniske formaliteter som gjorde at Kaisa Varis fikk opphevet den andre dopingdommen mot seg i mars 2009.

- Det er i alle parters interesse at b-prøven blir analysert så fort som mulig. Men det kan være flere praktiske grunner til at dette kan ta noe tid, mener Besseberg og ramser opp årsaker som stort arbeidspress for laboratoriet, sending av prøver over lengre distanser og skaffing av visum til utøveren dersom den vil være tilstede under analysen.

Avhengig av riktig testmetode
Besseberg understreker at han ikke kjenner hendelsen rundt de tre russiske utøverne i detalj, men han har en antagelse om grunnen til at det tok tid å få gjennomført analysen av a-prøven.

- Det kan ha sammenheng med kompleksiteten. Det var en helt ny type EPO som disse ble tatt for. Dermed måtte man bruke lang tid for å bygge saken og vite at man hadde riktig testmetodikk for å avsløre doperne. Det er viktig at man har et juridisk holdbart grunnlag for å si at det er en positiv prøve, men dette må Lereim si mer om, påpeker Besseberg.

Lereim plukker villig opp hansken.

- Anders Besseberg fortjener honnør for den jobben han har gjort innen skiskyting, og han har noen poeng. Blant annet at testmetodikken må være på plass, og at prøver må oppbevares i lengre tid i påvente av nye testmetoder. Men i dette tilfellet var testene klare lenge før august, sier Lereim og forteller at denne saken ikke er enestående på noe vis.

- Jeg kunne nevnt mange titalls, for ikke å si hundretalls, prøver de siste årene som det har tatt langt tid å analysere, sier dopingjegeren.

Kan være uskyldige med positiv a-prøve
Han forteller at utøvere selv stadig vekk klager over sendrektigheten i systemet, i tillegg til at diverse nasjonale forbund har tatt opp dette med WADA ved flere anledninger.

- Det er riktig som Besseberg sier at det er i alles interesse å analysere prøvene så raskt som mulig, men det skjer ikke i praksis. Særlig uheldig er det for de uskyldige løperne som tester positivt på a-prøven, men som senere har en negativ b-prøve. De blir mistenkeliggjort uten grunn. Samtidig er det som sagt viktig å få luket ut de skyldige raskest mulig, understreker Lereim.

Han har et konkret forslag til hvordan reglene rundt testing bør være.

- Sett en maksimumsgrense på syv døgn mellom prøvetakingen og analyseringen av a-prøven, men med et forbehold om at denne kan fravikes dersom man må vente på ny testmetodikk. I tillegg gir man ytterligere syv døgn til b-prøven må analyseres, sier Lereim som også ønsker at man skal kunne ta vare på gamle dopingprøver i mange år med tanke på senere testmetodikk som kan bli utviklet.

Anders Besseberg må imidlertid skuffe Lereim.

- Vi har for øyeblikket ingen planer om å endre på reglene rundt dette, avslutter WADA-styremedlemmet.

Les mer i Nettavisens vintersportsmagasin
Klikk her for full oversikt over sportsnyhetene