- Frode Kyvåg kommer med en rekke provoserende uttalelser, og jeg vil påstå at en del av hans utsagn er direkte skadelige for voldtekts- og overgrepsofre.

Ordene tilhører Karoline Thorbjørnsen. Hun er leder for organisasjonen Psyktærlig, som er en forening som arbeider frivillig for å fremme håp og kunnskap knyttet til fysisk og psykisk sykdom.

Uttalelsene hun reagerer på sto på trykk i Nettavisen torsdag ettermiddag. Les hele saken her:

Kyvåg valgte å avdramatisere da han fikk høre at en mann er tiltalt for grov voldtekt av en mindreårig jente på Norway Cup i 2005, et år Kyvåg var turneringssjef.

- Jeg kan med stor ro si at dette har ikke skjedd i Norway Cup. At man klarer å bringe frem ett enkelt tilfelle når det har vært over en million barn hos oss, da blir det nesten dumt å prate om temaet, sa Kyvåg.

- Men er ikke ett tilfelle ett for mye?

- Du kan ikke si det når vi snakker om over én million barn. Det vil være sinnssykt latterlig å påstå. Det er det samme som å si at det aldri vil bli en påkjørsel langs Ekebergveien under Norway Cup. Ett trafikkuhell er ett for mye, sier du. Jeg sier at det er fysisk umulig å unngå. Samfunnet vårt er bygd opp sånn, fortsatte Kyvåg.

Thorbjørnsen rister bare på hodet av det hun leser.

- Disse uttalelsene og holdningen de fremmer, er skadelige. Det sitter uante overgrepsofre i Norge, og hva tror dere disse føler når de leser denne saken? Sinne? Provokasjon? Sorg? Ja, trolig. Men de føler seg nok også mindreverdige og uviktige, mener hun.

- Hvorfor er det viktig for deg å ikke la disse uttalelsene stå uimotsagt?

- Det er viktig for meg av mange årsaker. En av dem er at jeg ønsker at barn og unge som vokser opp i dag skal være trygge på at det å dele vonde hemmeligheter ikke skal hysjes bort. Det er vårt ansvar som samfunn å legge til rette for at barn og unge føler seg trygge. Som samfunn har vi også et ansvar å si i fra når vi opplever urettferdighet og når vi kommer over holdninger vi ikke ønsker at våre barn og ungdommer skal vokse opp med. Det er viktig for meg fordi jeg aktivt arbeider med å skape sunne holdninger knyttet til tabubelagte og tidligere usnakkede temaer som blant annet psykisk helse og overgrep, sier hun.

- Slike utsagn som Kyvåg kommer med i denne saken representerer i mine øyne mangel på kunnskap, noe som helt klart påvirker hvilken holdning han fremmer, legger hun til.

Frode Kyvåg innrømmer at han er korrekt sitert av Nettavisen, men mener han er feil fremstilt. Les hele hans tilsvar lenger ned i saken.

Norway Cup-sjefen reagerer

Også nåværende Norway Cup-general Pål Trælvik ønsker å svare på Kyvågs utspill.

Han tok på eget initiativ kontakt med Nettavisen etter å ha lest intervjuet med Kyvåg for å slå fast at dette ikke er et syn de støtter.

I en e-post skriver han:

- Norway Cup synes ethvert overgrep, uansett om det er én sak av en million eller én sak av ti, er ett for mye. Vi skal ha en idrett og et arrangement hvor den enkelte utøver skal være trygg, sier Trælvik.

På telefon med Nettavisen utdyper han hvorfor det er viktig for ham å ikke la Kyvågs uttalelser stå uimotsagt.

- Frode får stå for det han selv sier, men det han sier kan gi inntrykk av at Norway Cup ikke mener det er så farlig at dette har skjedd, siden det skjer så sjelden. Men det er viktig for meg å understreke at vi mener dette er svært alvorlig, det er helt uhørt at noe slikt skjer i idretten, sier Trælvik.

- Vi sitter på ingen som helst måte med en tilfredshetsfølelse over at antallet hendelser er så få. Én gang er én gang for mye, legger han til.

Han forsikrer om at fotballturneringen har en nullvisjon når det gjelder overgrep.

- Vår tanke er at det skal være 100 prosent trygt å være i idretten, inkludert et arrangement som Norway Cup.

Her kan du for øvrig lese mer om hva Trælvik og dagens Norway Cup-ledelse gjør for å fremme sikkerheten under turneringen:

Frode Kyvåg er forelagt uttalelsene til Trælvik og Thorbjørnsen fredag.

Han valgte først å gjøre et intervju per telefon, men ønsket senere å svare på kritikken skriftlig.

Dette skriver han i sin helhet i en e-post fredag kveld:

- Jeg beklager sterkt at Karoline Thorbjørnsen opplever en del av mine uttalelser, gjort i Nettavisen for flere måneder siden (30. november red.anm.) vedrørende overgrep i idretten, som sto på trykk i går, som provoserende og skadelige for voldtekt- og overgrepsofre. Det var milevis unna mine intensjoner ved å svare på en rekke spørsmål i sakens anledning. Det jeg uttrykte, som ble slått opp i overskriften og som ble en hovedsak i reportasjen, var hvor håpløst jeg mente det var å ta frem et tilfelle etter 40 års arrangementer med over en million barn som besøkende. Det er ikke vanskelig å si at 95 dødsulykker i Norge i fjor er 95 for mange, men å mene at det skal være 0 med 2,5 millioner biler på norske veier, blir bare tøv. Det er ikke vanskelig å si at ett tilfelle i Norway Cup er et for mye, men å tro at det ikke kan skje blir helt feil. Det sa resten av reportasjen mye om og som jeg synes var godt skrevet, skriver Kyvåg i en e-post til Nettavisen.

- Karoline Thorbjørnsen skal vite at Norway Cup har vært mitt liv i 39 år og 8 måneder. Et liv som har handlet om barn og unge, oppvekstvilkår og atferdsutvikling, det aller viktigste med hele turneringen. I alle år, absolutt alle år, når jeg har blitt spurt om hva jeg ønsket meg før turneringen skulle starte, svarte jeg at alle barna skulle få en god opplevelse og komme trygt hjem igjen til sine foresatte. Jeg har brukt ufattelig mye av tiden til å bygge et fargerikt felleskap, en bred verdiplattform og skape foreldre- og ledervettregler. Jeg har reist Norge rundt i mer enn 30 år og holdt mer enn 700 foredrag om disse temaene for idretten og frivilligheten. Jeg har fått en rekke heders- og æresbevisninger med kongens fortjenstemedalje i gull i spissen for dette arbeidet, som jeg har elsket å holde på med.

Også Trælviks utspill ønsker Kyvåg å svare på:

- At denne Pål Trælvik, som jeg forstår Øystein Sundelin ansatte i Norway Cup i fjor, har behov for å fortelle at man har nulltoleranse for dette i Norway Cup, tar jeg som en fornærmelse. Mener han å si at det ikke har vært tilfelle i de 39 årene og 8 månedene jeg hadde ansvaret? Jeg registrerer forøvrig at han refererer til tiltak som jeg satte ut i livet på åttitallet, forsterket på nittitallet og utvidet ytterligere de siste femten årene for å optimalisere det forebyggende arbeidet sammen med våre ansvarlige ledere, kommunale myndigheter, ulike politimyndigheter, helsemyndigheter og idrettspolitiske myndigheter. En mer omfattende beredskapsplan tror jeg knapt eksisterer i norsk idrett eller frivillighet. Hvis det skulle være av interesse, foreligger den i vårt strategidokument, sist oppdatert i min tid i 2014 ...

Nettavisens oppfølgingsspørsmål om Kyvåg tar selvkritikk på at han burde ordlagt seg annerledes, har han foreløpig ikke besvart.

Her kan du lese alle sakene våre i artikkelserien om overgrep i idretten. Vil du tipse Nettavisens journalister om noe? Ta kontakt på e-post her.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her.