Gå til sidens hovedinnhold

Mener justisministeren somler: - Dette handler om å gi overgrepsofre bedre beskyttelse, og det må komme på plass snarest

Kripos mener flere hundre overgripere går fri hvert år fordi nettleverandører pålegges å slette IP-informasjon etter 21 dager. Nå vil Fremskrittspartiet tvinge frem en lovendring.

- Vi mener det er totalt uakseptabelt at kriminelle som begår overgrep mot barn slipper unna fordi Norge ikke har den samme adgang til IP-lagring som de aller fleste andre land i Europa har. Dette handler om å forhindre nettovergrep og om å sikre overgrepsofre bedre beskyttelse – og det må komme på plass snarest.

Det sier Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant og tidligere justisminister for Fremskrittspartiet, til Nettavisen.

Han slår fast at Frp ønsker å gi Kripos utvidet mulighet til IP-lagring, og at partiet programfestet dette tilbake i 2017.

Men så langt har det ikke skjedd noe.

Lovverket sier nemlig fortsatt at nettsteder kun kan lagre IP-adresser i inntil 21 dager.

Etter tre uker må denne informasjonen slettes.

Les også

Kripos med bønn til politikerne om å endre loven om IP-lagring: - Vår største utfordring

- Vår største utfordring

«Politiets erfaring er at dette regelverket alene har ført til at mange i Norge som kan mistenkes for å ha utnyttet barn seksuelt på internett, ikke har blitt identifisert», heter det i Kripos sin rapport om seksuell utnyttelse av barn og unge over internett fra mars 2019.

- Det er sannsynligvis den største utfordringen vår i dag. Når man i tillegg tenker at det ofte tar tid før man varsler om et overgrep, og lang tid før politiet får beskjed, går de dagene veldig fort. Det ser vi veldig mange eksempler på hvert eneste år, vi klarer ikke identifisere gjerningspersoner fordi lagringstiden er for kort, sier Emil Kofoed til Nettavisen.

Han er leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, og er tydelig på at Kripos ønsker en endring for å legge bedre til rette for etterforskning av grove hendelser på nett.

Kripos opplyser at de i 2019 måtte forkaste hele 645 tips om nettovergrep på grunn av manglende IP-lagring.

Det skal ha utgjort i underkant av en tredjedel av alle tips det året.

I 2020 er 271 saker merket som ikke sporbare fordi IP-adressen var for gammel.

I Nettavisen-sportens artikkelserie om tillitspersoners overgrep i idretten, kommer det frem at Folkehelserapporten fra 2019 oppgir at at 1 av 5 jenter og 1 av 14 gutter oppgir at de har opplevd seksuelle overgrep i barne- og ungdomsårene.

- Mæland somler

Frp-Amundsen sier rett ut at justisminister Mæland og regjeringen burde gjort mer for å fremskynde en avgjørelse og tvinge frem en lovendring.

- Ja, i dette tilfellet somler regjeringen og Monica Mæland. Denne problemstillingen har vært på dagsorden lenge, og Kripos har gang på gang etterlyst utvidet adgang til IP-lagring, senest i februar i år. Da stilte jeg et skriftlig spørsmål til justisministeren og ba om fortgang i saken – likevel har det ikke skjedd noe. Dette er skuffende, mener han.

Nettavisen har forelagt Amundsens uttalelser til justisministeren, men hun har foreløpig ikke valgt å svare.

Linda Hafstad, senior kommunikasjonsrådgiver i justisdepertamentet, skriver i en e-post at arbeidet er høyt prioritert og departementet tar sikte på at det blir sendt på høring i løpet av høsten.

Nå har Amundsen og Frp bestemt seg for å prøve å ta saken i egne hender.

Stortingsrepresentanten mener derfor det er grunn til optimisme når det gjelder å få dette på plass.

- Vi vet at det er politisk flertall blant partiene på Stortinget for å gjennomføre dette, og Frp tar sikte på å fremme forslag om dette så snart Stortinget åpner, sier han.

- Totalt uakseptabelt

Stortinget åpnet fra og med 2. oktober.

- I 2011 inngikk Høyre og Ap et forlik som forutsatte lagring i seks måneder. Frp har et landsmøtevedtak om at de mener IP-lagring er viktig, og KrF har gitt uttrykk for det samme. Og i 2017 ba Stortinget regjeringen om å utrede dette. Ennå har ingenting skjedd. Hva skyldes dette, slik dere ser det?

- Problemet med å få på plass utvidet mulighet til IP-lagring, skyldes at det sitter et parti i regjering som dessverre er mer opptatt av å konstruere ikke-reelle problemer knyttet til personvern, enn av å sikre overgrepsofre bedre beskyttelse. Derfor har ikke regjeringen levert. Nå skal vi tvinge dem til det, sier han.

- Kripos opplyser til Nettavisen at de i 2019 måtte forkaste hele 645 tips om nettovergrep på grunn av manglende IP-lagring. Hva tenker dere om det?

- Dette er totalt uakseptabelt at mistenkte overgripere slipper unna på grunn av manglende lovverk. IP-lagring er avgjørende viktig for å stoppe overgrep mot barn. Sett hen til hvor lite inngripende dette egentlig vil være, og til effekten det ville ha på oppklaring av alvorlige overgrepssaker, er det vanskelig å forstå hvorfor vi ikke har dette i Norge, slik som de har i de aller fleste andre land i Europa.

Nettavisen ønsket å stille Monica Mæland en rekke spørsmål om hvor saken står i dag.

I stedet for å svare fikk vi tilsendt følgende generelle kommentar fra justisministerens kommunikasjonsstab:

- Regjeringen vil gjøre alt vi kan for å bekjempe overgrep på nett, det innebærer også å gi politiet flere verktøy. Vi må blant annet se om internettilbydere bør pålegges en plikt til utvidet lagring av IP-adresser. Dette vil gjøre politiet bedre i stand til å møte dagens kriminalitetsbilde, men det er samtidig et vanskelig spørsmål hvor vi må balansere hensynet til personvern med samfunnets behov for trygghet.

Og:

- Selv om personvernet kommer foran det meste, så må vi gi politiet relevante virkemidler for å sikre borgernes trygghet. Regjeringen vil ta en beslutning hvor vi vekter hensynet til personvern opp mot samfunnets behov for trygghet.

KrF: - Tillit til justisministeren

Geir Sigbjørn Toskedal, justispolitikk talsperson i KrF, er ikke like bastant som Amundsen og Frp.

Han sier i en kommentar til Nettavisen at partiet imøteser alle tiltak som kan styrke barns rettigheter i kampen mot overgrep.

- Justisminister lytter og kjenner godt KrFs syn i disse sakene. Vi har derfor tillit til at justisministeren finner gode løsninger som tar hensyn både til samfunnets behov for trygghet og personvern, sier Toskedal.

Nettavisen har også vært i kontakt med Arbeiderpartiet og Venstre i denne saken, men de har ikke ønsket å kommentere.

Hvis Frp fremmer et såkalt Dok 8-forslag om å endre loven og forlenge IP-lagring, vil saken bli behandlet av justiskomiteen. Så ender det opp på sakskartet i stortingssalen etter at komiteen har behandlet den.

Kommentarer til denne saken