Nesten 5000 lesere har svart på spørsmålet: «Bør Kollen-helga flyttes lenger vekk i tid fra store mesterskap?». Og Nettavisens lesere er ikke i tvil. 84 % av de som har avlagt stemme mener at Kollen-helga burde flyttes lenger unna mesterskap.

Under årets utgave stilte bare 36 herreløpere og 32 kvinneløpere til start på femmilene. Mange store navn, som Ebba Andersson, Frida Karlsson, Anne Kjersti Kalvå, Federico Pellegrino, William Poromaa og Calle Halfvarsson sto over 50-kilometeren i Oslos skoger.

Les også: Fyrer løs: – Helt ærlig, dette er jo en skandale!

Flere utøvere har uttalt at rennene i Norge kommer for tett på avslutningen av VM i Planica, og at rennprogrammet er for intenst. Dermed kan utøverflukten muligens løses ved å flytte på Kollen-helga.

Avstemningen ble plassert på et nøytralt sted på forsiden av Nettavisen, og leserne fikk velge mellom «Ja» og «Nei».

De aller fleste har trykket på ja, og ønsker altså at Kollen-helga flytter på seg i sesonger med mesterskap.

MERKNAD: En nettmåling som dette har metodiske svakheter siden den ikke har et tilfeldig, representativt utvalg av landets befolkning. Undersøkelsen er selvrekrutterende ved at det kun er lesere av Nettavisen som deltar, og at det krever en aktiv handling for å stemme.