Gå til sidens hovedinnhold

Nei til sammenslåing

Det blir ikke noe samarbeid mellom Bækkelaget og Nordstrand.

Bekkelaget/Nordstrand: Rødt lys. Hovedstyret i Bækkelagets Sportsklub sier nei til intensjonsavtalen mellom BSK og NIF. På et møte ble følgende vedtak fattet:

"Hovedstyret i BSK finner ikke å kunne gå for en intensjonsavtale med Nordstrand IF med en svarfrist 22. mai 2007".

Ut fra vedtaket betyr det at begge klubbene må arbeide som før. Søknaden om en intensjonsavtale trekkes tilbake, forteller Eldar Børsum, leder for Bækkelagets Sportsklub.

Jobber videre

Dermed fortsetter eliteserielagene til Bækkelaget og Nordstrand som to selvstendige enheter. Men det skal jobbes videre for å se om det er grunnlag for et framtidig samarbeid. BSKs hovedstyre kommer med en henstilling til klubbens håndballstyre.

"Samtidig ber hovedstyret i BSK håndballstyret om å nedsette en arbeidsgruppe som sammen med NIF utreder en form for samarbeid mellom klubbene som kan presenteres på senere respektive årsmøter".

Mange har ivret for en sammenslåing av klubbene for å skape et topplag i Oslo.

Prosessen må inn i det sporet den skulle vært fra dag én. Med så mye klubbhistorie på begge sider må vi gå fram på en annen måte, mener Eldar Børsum.

Får lisens

1. mai gikk fristen ut for å søke om eliteserielisens for neste sesong. De siste dagene i april var det en hektisk møtevirksomhet mellom Bækkelaget og Nordstrand, og en intensjonsavtale ble undertegnet. Styreleder i Nordstrand IF, Ottar Vogt, signerte avtalen sammen med Tom Kjærnsmo, som er leder for Nordstrand Håndball Elite AS. Men fra Bækkelagets Sportsklub står bare signaturen til advokat Kai Hallgren, lederen for aksjeselskapet BSK Håndball Elite. Underskriften til Eldar Børsum lederen for BSKs hovedstyre mangler.

Utspillet til avtalen fra BSKs side er fra aksjeselskapets leder.

Det er søkt om én lisens for eliteseriespill neste sesong, for Bækkelagets Sportsklub. Nordstrand har ikke søkt om lisens, men har fått Håndballforbundets ord på at de kan få lisensen innen 22. mai hvis opplegget med BSK skjærer seg.

Vi visste at dette var reversibelt og søkte derfor ikke, forteller Ottar Vogt.

Utredes videre

Selv om det ikke blir et felles lag for de to klubbene sesongen 2007-2008, så er ikke et eventuelt samarbeid lagt på is fra BSKs side.
Vi må utrede det nødvendige materialet sportslig, juridisk og økonomisk. Hvis det kommer ut positivt, så er håndballgruppas årsmøte beslutningsinstansen.
- Neste skritt vil være å ta opp saken på generalforsamlingen i BSK. Jeg regner med at NIF vil ha en parallell prosess. Nå fortsetter vi som to selvstendige klubber som før, sier Eldar Børsum.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai