Strømsgodset hentet inn ekstern bistand for å gjennomgå klubbens håndtering av saken. I slutten av april konkluderte advokatfirmaet Kleven & Kristensen at det som hadde skjedd var i strid med klubbens nulltoleranse for uakseptable ytringer. Rapporten konkluderte med at det hadde vært brukt uakseptable ord og uttrykk fra Pedersen, men nevnte ikke spesifikt ordet rasisme.

Samtidig varslet Strømsgodset at de anmeldte saken vedrørende tidligere trener Pedersen til Norges Fotballforbund.

Mandag har NFF konkludert i saken. Ifølge Nettavisens opplysninger har fotballforbundet konkludert med å ikke ta ut påtale i saken.

NFF: - Har ikke funnet grunnlag for å påtale saken

Senere mandag kom NFF med en uttalelse om avgjørelsen.

- Påtalenemnda har ikke funnet grunnlag for å påtale saken mot tidligere Strømsgodset-trener Henrik Pedersen. Etter en grundig vurdering av saken har påtalenemnda etter en totalvurdering ikke funnet grunnlag for å påtale saken. Bevisene i saken er ikke tilstrekkelige til å ta ut påtale. Saken er gått gjennom av tre av påtalenemndas fire medlemmer, og de er samlet i konklusjonen, skriver NFF.

Nettavisen har vært i kontakt med juridisk seksjonsleder Espen Auberg i NFF som ikke ønsker å kommentere saken.

- Jeg er overrasket over den beslutningen, sier varslerens advokat Eirik Monsen til Nettavisen.

I en pressemelding sier Pedersen at han er lettet over beslutningen, og at han er klar for å trene en fotballklubb igjen.

– Jeg er glad og lettet over at denne prosessen er over og svært fornøyd med at jeg nå – helt og fullt – kan fokusere på fotballen og trenergjerningen igjen. Det har vært noen meget belastende måneder for hele familien, og vi er svært glade for at vi kan legge denne saken bak oss, sier den tidligere Strømsgodset-treneren ifølge NTB.

Ifølge pressemeldingen fra Pedersen og hans rådgivere, konkluderte påtalenemnda enstemmig med at det ikke er grunnlag for å reise påtale i saken.

Pedersens advokat: - Korrekt

Pedersens advokat Erik Flågan sier til Nettavisen at han ikke har noen kommentar til saken. Flågan uttaler seg dog i pressemeldingen.

- Avgjørelsen er korrekt. Det ble ble fremmet påstander om ytringer i strid med idrettens regelverk, og som var trukket ut av sin rette kontekst. Vi er fornøyde med at påtalenemnda støtter våre vurderinger og konklusjoner om at det ikke var grunnlag for å reise påtale, sier Flågan.

Styreleder i Strømsgodset Elisabeth Lohk har ikke besvart Nettavisens henvendelser mandag.

Strømsgodset uttalte seg i april etter Kleven & Kristensens konklusjon i saken.

- De undersøkelsene advokatfirma Kleven & Kristensen har gjort på vegne av Strømsgodset Toppfotball v/styret gir etter styrets mening grunnlag for å konkludere med at klubbens tidligere trener har brukt uakseptable ord og uttrykk som er i strid med klubbens og idrettens nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering, het det i en pressemelding fra klubbens styre.

- Strømsgodset Toppfotball v/styret er videre av den oppfatning at de ord og uttrykk som er brukt kan være i strid med Norges Idrettsforbunds (NIF) og Norges Fotballforbunds (NFF) regelverk, skrev klubben videre.

Måtte forlate Strømsgodset

Pedersen måtte forlate jobben som trener i Drammens-klubben etter at saken ble kjent.

Dansken har hele tiden nektet for anklagene om rasisme som har vært rettet mot ham.

- Dette var ikke en exit jeg ønsket. Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er fremført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten. Men slik denne saken nå har kommet ut av kontroll, og spesielt av hensyn til alle som elsker Strømsgodset, hadde jeg ikke noe annet valg enn å bidra til enighet om denne løsningen som nå ligger på bordet, skrev han i en pressemelding etter at han måtte forlate klubben.