I Norge har Idrettsstyret vedtatt at alle klubber og idrettslag skal kreve at samtlige frivillige og ansatte som får ansvar- og tillitsforhold overfor mindreårige må fremlegge en politiattest uten anmerkninger.

Men siden 2018 har politiet sluttet å fornye politiattester til personer som allerede har fått det.

I dag får ikke idrettslag innhente ny politiattest for en person som tidligere har levert politiattest til samme idrettslag, uavhengig av hvor lenge dette er siden.

Satt på spissen vil dagens ordning si at dersom en barnetrener får utstedt politiattest i 2019, og blir dømt for seksuelle overgrep i 2020, er det ingen måte idretten får beskjed eller kan fange opp dette selv gjennom politiattestordningen.

- Sånn som den er i dag er den generelt sett en falsk trygghet, mener Håvard Øvregård, seniorrådgiver for verdiarbeid i NIF.

Slår alarm

Nå får Norges Idrettsforbund støtte fra flere hold.

Bent Raknes, tidligere politioverbetjent og nå krimekspert i Bergensavisen, er blant flere som er kritiske.

Han slår alarm om at en politiattest-ordning som ikke fungerer optimalt kan bli en sovepute for dem som skal avverge og oppdage overgrep hos norsk idrettslag.

- Jeg er i tvil om effekten. Jeg synes det er en falsk trygghet, sier Raknes rett ut til Nettavisen.

Den tidligere etterforskeren som har jobbet med flere overgrepssaker, tror ordningen har liten verdi.

Raknes mener langt mer må til for å minske faren for at potensielle overgripere skal få tilgang til mindreårige gjennom arbeid i idrettslag.

- Jeg tror det er veldig viktig å ha bevissthet rundt temaet, sier Raknes.

Han ber om hyppigere fornyelser av attesten, men også at idrettslag har klare beredskapsplaner og dedikerte personer som kan forebygge og håndtere overgrepssaker.

Kripos skeptiske

Heller ikke Kripos synes at dagens politiattestordning er optimal og mener det er på tide at man diskuterer mulige endringer.

Det forteller Emil Kofoed, leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

- Idretten har basert mye av kontrollmekanismen sin på politiattestordningen. Og når man ser at den ikke helt fungerer etter intensjonen, som er å hindre at kjente seksualforbrytere får tilgang til barn, er det ikke ideelt, sier Kofoed til Nettavisen.

Les også: Bjørn ville fornye politiattesten sin fra 2014. Det som skjedde skaper reaksjoner

Han mener intensjonen bak ordningen er god, men at praksisen ikke er ideell.

- Det er en klar svakhet ved ordningen, og det er viktig at man vurderer om den skal endres, mener han.

Kripos synes det er viktig at idretten har en kontrollfunksjon, men mener at det bør bli mulig for idretten å kontrollere vandelsattesten oftere med gitte mellomrom.

Det har imidlertid vist seg å være vanskelig for idrettslag og klubber i Norge etter at politiet ikke lenger vil utstede attester til personer som allerede har fått attest i forbindelse med arbeid for idrettslag.

Seniorrådgiver Heidi Toward i Politidirektoratet bekrefter til Nettavisen at dagens ordning tilsier at en politiattest bare kan innhentes før en person starter i en ny stilling eller et nytt verv.

Hun mener imidlertid at det er en grunn til at politiet ikke ønsker å bruke ressurser på å fornye attester hvert tredje år.

- Justis- og beredskapsdepartementet har gjort vurderinger på at en fornying av attester med jevne mellomrom nødvendigvis ikke er det beste virkemiddelet for å forsikre seg om at frivillige organisasjoner er en trygg arena for mindreårige og andre sårbare personer, skriver Toward i en e-post til Nettavisen.

Hun mener en politiattest aldri vil være en garanti for at straffbare handlinger ikke vil skje, men den kan brukes til å utelukke personer.

- Politiattest må således bare være en del av bakgrunnssjekken som alle arbeidsgivere eller oppdragsgivere bør ha i tankene i forbindelse med hvem som er skikket til stillinger eller verv. Referanser fra andre arbeidsgivere og andre klubber vil også være med på å sjekke ut om vedkommende er skikket til stillingen/vervet, sier hun.

Redd Barna: - Stort problem

Dagens praksis høster mye kritikk og organisasjonen Redd Barna er blant dem som har engasjert seg.

Monica Sydgård, leder for Norgesgruppen i Redd Barna er oppgitt over dagens system.

- En del av sikkerhetsopplegget må jo være at alle må levere politiattest, men problemet har vært at man ikke får det fornyet hos politiet. Dette har både vi og idrettsforbundet gått tydelig ut og sagt at dette må endres, sier Sydgård til Nettavisen.

Hun er i utgangspunktet positiv til politiattestordningen, men ikke slik den fungerer i dag.

- Innhenting av politiattester har en viktig funksjon, da dette både kan forebygge konkrete overgrep, men også forebygge at personer som kan utgjøre en risiko for barn oppsøker roller der de har kontakt med barn. I Redd Barnas høringsuttalelse til lov om politiattest i 2019, at vi opplever det som et stort problem at det ikke er mulighet til å fornye politiattestene jevnlig for ansatte og frivillige som jobber med barn og ba om at dette endres, forklarer Sydgård.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her.