Saken oppdateres!

Under søndagens ekstraordinære forbundsting stemte et overveldende flertall imot boikott av VM i Qatar i 2022. Forbundsstyrets innstilling ble vedtatt med 368 mot 121 stemmer.

– Det er ingen vinnere eller tapere i denne saken. Vi vil ta et initiativ overfor supportergruppen for å få en dialog, slik at vi står sammen om det vi skal gjøre framover, sa NFF-president Terje Svendsen etter at avgjørelsen falt.

I forkant av forbundstinget var det knyttet stor spenning til om det kom til å ende med boikott eller ikke.

Delegatene på forbundstinget som var mot boikott mente at dette var feil retning og virkemiddel. Flere av dem løftet heller frem dialog som en bedre løsning.

Tilhengere av boikott sa at man allerede hadde forsøkt dialog i flere år, uten å komme noen vei, og at man ved å ikke boikotte er med på å legitimere alt Qatar står for.

Ber NFF kritisere FIFA åpent

Et forslag fra Sportsklubben Trane om et forsterket internasjonalt engasjement og arbeid for å styrke menneskerettighetene ble vedtatt.

Norges Fotballforbund er dermed instruert til å legge fram sterk kritikk av FIFA fra talerstolen på neste års kongress.

I vedtaket står det at NFF «klart og tydelig skal formidle at»:

  • Måten Qatar fikk tildelt VM på er uakseptabel
  • Arbeidstaker- og menneskerettighetsforholdene i Qatar er uakseptable
  • FIFAs manglende oppfølging av arbeidstaker- og menneskerettighetsforholdene i Qatar er uakseptabel
  • FIFA må bruke alle de virkemidlene organisasjonen har til rådighet for å sikre at menneskerettene ikke blir brutt i forbindelse med bygging av anlegg, bygg og infrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre mesterskap i FIFAs regi, eller i forbindelse med gjennomføringen av mesterskapet
  • FIFA må ta et fullstendig oppgjør med all korrupsjon i fotballen og sørge for fullstendig åpenhet rundt tildeling av alle mesterskap i FIFAs regi

Forslaget fikk flertall med 289 stemmer. I alt 167 delegater ønsket ikke å pålegge NFF å kritisere FIFA.

– Dette må vi tørre, si hva vi mener, sa Svendsen på en pressekonferanse etter at avgjørelsen falt.

Amnesty: – Et nei forplikter

Amnesty Norge-sjefen John Peder Egenæs minner NFF på at boikott-nei ikke betyr at denne diskusjonen er over:

– Et nei til boikott forplikter. Det er nå arbeidet begynner. Vedtaket om å ikke boikotte kan ikke bli en sovepute for NFF, sier Egenæs i en pressemelding.

– Vi forventer å se at NFF gjør alt i sin makt for å stanse utnyttelsen og overgrepene mot migrantarbeiderne i Qatar. Vi kommer til å følge dette arbeidet nøye. Vi vet at myndighetene i Qatar reagerer på internasjonalt press, og vi trenger at NFF holder dette trykket oppe, fortsetter han.

Egenæs legger til at Amnesty kommer til å kjempe videre for å få avskaffet kafala-systemet i Qatar. Han håper på varige endringer også etter at flomlysene slukkes i 2022.

Qatar-utvalg anbefalte ikke boikott

Da Norges Fotballforbund (NFF) arrangerte fotballtinget i mars ble det bestemt at Qatar-spørsmålet skulle avgjøres under et ekstraordinært fotballting.

I den sammenheng valgte NFF å sette sammen et utvalg som skulle komme frem til om boikott av VM i Qatar var riktig virkemiddel. Utvalget ble ledet av Sven Mollekleiv, og tolv av 14 i utvalget anbefalte ikke boikott av mesterskapet.

NFF har valgt å ikke støttet boikott av VM i Qatar, som skal spilles i november og desember 2022. De mener andre tiltak er mer hensiktsmessige.

Hardt press

Både FIFA og Qatar har vært under hardt press og fått sterk kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner siden tildelingen av mesterskapet.

The Guardian publiserte en stund tilbake en artikkel hvor det kom frem at 6500 arbeidere hadde mistet livet i Qatar siden tildelingen av mesterskapet. Etter det ble Qatar-VM heftig debattert.

I Norge vokte det frem et grasrotopprør som mente at Norges landslag burde boikotte mesterskapet. Flere toppklubber i Norge tok til ordet for en boikott, mens flere la seg på samme side som NFF.