- Nå er vi innkalt til et møte med Politidirektoratet 14. oktober, og der skal politiattesten diskuteres. Vi har i mange år hatt en pågående diskusjon med politidirektoratet og andre myndigheter om de hullene som finnes i dagens ordning. Nå håper vi på fremdrift og fremgang.

Det forteller Per Tøien, idrettspolitisk talsperson i NIF, til Nettavisen.

Stridens kjerne er følgende:

Idretten vil ha fornyelse av politiattester minimum hvert tredje år, slik det var før, men politiet har sluttet å fornye politiattester dersom personen som fikk attesten fortsatt er i samme klubb eller idrettslag.

Les mer om bakgrunnen her:

Onsdag 14. oktober møtes idretten og politiet for å se om de kan finne en løsning begge parter blir fornøyde med.

Det er tre mulige utfall av møtet:

Løsning A:
Politiet avviser idrettens forslag og ordningen fortsetter som i dag, til NIFs store frustrasjon.

Løsning B:
Politidirektoratet synes NIFs forslag er fornuftige, men de innebærer en lov- eller forskriftsendring. Det må det skje via vanlige prosesser og vil ta tid.

Løsning C:
Hvis Politidirektoratet ikke mener det trengs en lov- eller forskriftsendring for å imøtekomme NIFs forslag, kan de sporenstreks anmode Finnmark politidistrikt, som håndterer alle politiattestsøknader, om å begynne å fornye attester hvert tredje år. Da vil ny praksis tre i kraft omtrent dagen etter.

- Det blir ekstremt spennende, sier Tøien til Nettavisen.

Han forteller at dagens situasjon i lang tid har medført stor frustrasjon og hodebry for idretten. De mener dagens ordning gir en falsk trygghet.

- Kunne holdt på selv om jeg var overgriper

Nettavisen skrev nylig om Bjørn Lindgård i Stord IL, som selv fikk oppleve avslaget som skaper frustrasjon i Idretts-Norge.

Han ville fornye sin egen politiattest fra 2014, men fikk avslag.

- Her kan jeg jo i teorien bare fortsatt holde på selv om jeg hadde vært en overgriper, sa Lindgård til Nettavisen.

Per Tøien i NIF forteller at da ordningen først ble innført, jobbet idretten sammen med Politidirektoratet og datatilsynet for å lage regler som ivaretok alle hensyn.

- Da var det slik at alle nye oppgaver i et idrettslag krevde ny politiattest. Idrettslag hadde rett til å be om ny attest fra en person dersom vedkommende var i samme idrettslag i noen år. Det ble vi enige om, men det er ikke politiet enig i lenger, sier Tøien.

- Gretne

Han mener dette har medført store problemer for idretten i arbeidet med å ivareta sikkerheten til barn og unge.

- Dette er årsaken til at vi i NIF er ganske «gretne» for tiden. Dette jobber vi med å endre nå, og det har vært veldig krevende. Vi er svært fornøyde med at media setter søkelyset på denne saken. Det fortjener barna, legger Tøien til.

Politidirektoratet bekrefter overfor Nettavisen at de skal møte Norges Idrettsforbund onsdag for å diskutere attestordningen.

Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet, svarer følgende på Nettavisens spørsmål om hva de håper å få ut av onsdagens møte:

- Vår forventning til møtet er at vi får en god dialog og et videre godt samarbeid, skriver Vandvik i en e-post til Nettavisen.

Han viser også til at regelverket faktisk gjør det mulig å fornye en allerede utstedt attest dersom visse elementer inntreffer. Som for eksempel at et idrettslag eller arbeidsgiver har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten.

Norges Idrettsforbund får imidlertid bred støtte for sin forespørsel om å endre ordningen.

- Bør være mulig

Redd Barna, Røde Kors, Barneombudet, Stine Sofie-stiftelsen, speiderne og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har sammen med NIF anmodet om at noe må skje.

- Alle har ment at vi må finne en ordning som sikrer at en fremlagt attest er relevant. Det skal være mulig å be om ny politiattest innen rimelig tid, for eksempel hvert tredje år. Det øker sikkerhetsgraden, mener Per Tøien.

I tillegg til å be om retten til å fornye politiattestene hvert tredje år ønsker NIF å utnytte den nye teknologi-hverdagen for enklere å oppdage uskikkede personer i idretten.

Vil automatisere varsling

NIF foreslår å opprette en digital løsning som gjør at det blir automatisert varsling til idretten når en person som har fått utstedt politiattest ikke lenger har ren vandel.

- NIF har rutiner for å kunne ta imot personsensitive opplysninger, det ville vært trygt og godt. I så fall ville NIF fått beskjed om at vedkommende ikke lenger har ren attest. Idrettslaget kan få beskjed om å be om ny attest for alle sine trenere og en av våre medarbeidere kunne kontaktet vedkommende og gjort ham oppmerksom på at han ikke lenger kan utføre de oppgavene han har fått politiattest for å kunne utføre. På denne måten ville de kunne fjerne personer som blir dømt, sier Per Tøien.

Dette kan erstatte behovet for fornying, mener han.

- Det er helt sikkert noen fartsdumper på veien også der, men vi mener en løsning der digitale registre snakker sammen, ville vært en fornuftig vei å gå, sier han.

- Det er ikke hjemmel for en automatisert varsling, svarer imidlertid avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik.

Her kan du lese alle sakene våre i artikkelserien om overgrep i idretten. Vil du tipse Nettavisens journalister om noe? Ta kontakt på e-post her.