Idrettspresidenten gjentok torsdag Norges idrettsforbunds standpunkter i Russland-saken og solidaritet med Ukraina under et pressemøte.

Kjøll sier til NTB at hun utelukkende har møtt støtte i samtaler med særforbund, kretser og andre i forbundet etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) kom med anbefalinger om å slippe til russere og belarusere som nøytrale utøvere.

– Jeg er veldig glad for å kunne si at norsk idrettsbevegelse står ett hundre prosent samlet i denne saken. Det har vært tilfellet hele veien i prosessen. Vi hadde en intern samling for et par uker siden med stor oppslutning, hvor vi brukte en hel dag på å diskutere ulike temaer. Det er helt unisont hvor samlet vi står, sier Kjøll til NTB.

Oppfordring til særforbundene

– I forkant av IOCs beslutning ble vi, alle de nasjonale olympiske komiteene, invitert til et innspillsmøte. Der tok jeg ordet på vegne av Norge og la fram det som er norsk idretts standpunkt i saken, fortalte hun på pressemøtet.

Idrettsstyret har dessuten vedtatt å oppfordre alle norske særforbund til å presentere norsk idretts tydelige standpunkt i saken overfor sine respektive internasjonale særforbund.

IOC understreket i forbindelse med lansering av de nye anbefalingene at beslutningen om å åpne for russisk og belarusisk deltakelse ligger hos de internasjonale særforbundene.

NIF erkjenner at deres eget og de øvrige nordiske idrettsforbundenes standpunkt utgjør et klart mindretall i Russland-saken, opplyste Kjøll videre.

Ingen konkurransenekt

Selv om NIF mener at russiske og belarusiske idrettsutøvere ikke kan få konkurrere internasjonalt, sier Kjøll at det vil bli vanskelig å gå til det skritt å be norske utøvere avstå fra å delta i konkurranser der russere og belarusere får være med.

– Det vil være krevende å skulle anbefale våre særforbund ikke å sende utøvere til internasjonale konkurranser. Det vil i praksis kunne bety at en stor andel av norske idrettsutøvere ikke kan konkurrere internasjonalt i overskuelig framtid, samt at disse fratas muligheten til å kvalifisere seg til OL.

Samtidig sier ledelsen i NIF at det må være opp til de enkelte særforbund å vurdere dette, og at utøverne selv har rett til å reservere seg mot deltakelse.

Når det gjelder OL i 2024 og 2026, avventer NIF hva IOC foretar seg.

(©NTB)