18. januar starter rettssaken i Bergen tingrett der en mann på 50 er tiltalt for grov voldtekt av en mindreårig jente i 2005.

Overgrepet skal ha skjedd mens jenta var deltaker på Norway Cup, som anses å være en av verdens største fotballturneringer for barn og unge og samler tusenvis på Ekebergsletta i Oslo.

I tiltalen står det at mannen, som lagleder for en jente under 16 år, skal ha begått grov voldtekt av henne etter at de sammen hadde reist til Oslo for å delta på turneringen sommeren 2005.

Voldtekten ble begått på en særlig smertefull eller krenkende måte, heter det i tiltalen.

Nettavisen har fått innsyn i tiltalen, men velger å ikke gjengi detaljene her av hensyn til offeret og hennes familie.

Les mer om saken her: Lagleder tiltalt for grov voldtekt

I Oslo sitter nåværende Norway Cup-general Pål Trælvik og blir opprørt da Nettavisen informerer han om hva som skal ha skjedd for 15 år siden.

- Trist, forbudt, uakseptabelt og uverdig

Han hadde ikke noe med turneringsledelsen å gjøre den gangen, men som Norway Cup-leder i dag tar han sterk avstand fra det som nå er kommet frem.

- Det er vanskelig å kommentere en pågående rettssak, men uten å kommentere selve saken vil jeg si at det er trist, forbudt, uakseptabelt og uverdig. Jeg kjenner ikke historien, men hvis det i tillegg er slik at han har vært en tillitsperson, lagleder, så er det enda tristere og et klart misbruk av stilling og tillit, sier Trælvik til Nettavisen.

Det er fortsatt slik at en rekke lag som kommer til Oslo for å spille Norway Cup velger å overnatte på skoler, slik det var da voldtekten skal ha funnet sted for 15 år siden.

Trælvik sier at de har klare retningslinjer til lag som benytter seg av overnatting på skoler og lignende under turneringen.

De har blant annet som krav at alle lag som overnatter skal ha med minst én person av samme kjønn i lagledelsen.

- Det vil si at alle jentelag skal ha med minimum en kvinnelig lagleder. Vi har vaktmannskaper på alle skolene vi bruker, både for å hindre uønskede hendelser og for å ha våkne vakter i situasjoner som brann eller annen trussel, forteller Trælvik.

Turneringen på Ekebergsletta samler gjerne over 30.000 barn og unge hvert år. Noen ganger får de uønskede saker i fanget.

I 2016 ble eksempelvis en trener for et utenlandsk fotballag siktet for fem tilfeller av seksuelt krenkende atferd på Norway Cup mot fem norske jenter på mellom 14 og 16 år.

Han fikk til slutt en bot på 20.000 kroner og forlot landet frivillig. Ledelsen ved Norway Cup besluttet også å utvise mannen fra fotballturneringen.

Norway Cup-generalen ønsker å forsikre alle om at det er trygt å sende barn og unge til Ekebergslette for å delta.

Utvikler digitalt verktøy

For å sikre dette krever de at alle lagledere som skal reise til Norway Cup pålegges å lese gjennom et såkalt «Code of Conduct»-skriv og markere at retningslinjer er «akseptert og skal følges» ved påmelding.

Blant punktene laglederne må godta, er dette:

«Vi skal ikke ha en seksuell relasjon med noen deltagere, og skal ikke misbruke eller utnytte noe barn på noen måte.»

- Idrettens krav til politiattester er også en rutine jeg vet de fleste klubber følger opp, sier Trælvik.

- I lys av det som kommer frem i denne saken fra 2005, skal dere ta noen grep for å sikre at det ikke skjer igjen?

- Vi har beredskapsplaner og trener på disse. Vi har godt samarbeid med ordensmakten og gode reglementer som hver lagleder må gjennom før laget blir meldt på. Vi utvikler nå, i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Redd Barna et nytt digitalt verktøy: «Trygg deltakelse for barn». Sikkerheten for våre deltakere er viktig og vi opplever også at lagledere og andre som følger lagene sine er opptatt av dette. Vi fortsetter også vårt arbeid med å formidle trygge rammer og barns rettigheter på turneringsarenaen.

- Er det noe Norway Cup som arrangør kunne gjort annerledes i forbindelse med den påståtte hendelsen i 2005?

- Vi videreutvikler både reglementer og rutiner. Vi har nesten 2000 deltakende lag på turneringen. Grete Lien Metlid, leder for volds- og sedelighetsseksjonen i Oslo-politiet, sa til Dagbladet at det er få anmeldte seksuelle overgrep på Norway Cup når man tar arrangementets størrelse og deltakerantall i betraktning. Vi har også Støttesenter mot Incest og vi har hatt og har med Redd Barna og Plan som jobber med barns rettigheter tilstede på sletta hele uken, sier Trælvik.

Mannens forsvarer Torbjørn Kolås Sognefest har ikke ønsket å stille til intervju om denne saken.

Men i en e-post til Nettavisen forteller han at klienten nekter for å ha gjort det han er beskyldt for.

- Jeg kan opplyse at tiltalte ikke erkjenner straffskyld for det påtalemakta har anklaget han for å ha utført cirka 15 år tilbake i tid. Utover det har jeg ingen merknader i saken, skriver Sognefest i en e-post til Nettavisen.

Les alle sakene i artikkelserien: Overgrep i idretten

Hovedforhandlingen i rettssaken mot laglederen er berammet til å gå i Bergen tingrett fra 18.-25. januar.

P.S. Laglederen sitter allerede fengslet for en annen sak. I februar 2020 i Gulating lagmannsrett ble han dømt til 19 års forvaring etter den såkalte Dark Room-saken. Han ble da dømt for nettovergrep mot en rekke barn på Filippinene, og har sittet i varetekt siden arrestasjonen i 2016. Han nekter straffeskyld og har anket dommen på 19 års forvaring til Høyesterett, og den er foreløpig ikke rettskraftig. I Bergen tingrett ble han dømt til 16 års fengsel før han anket den videre til lagmannsretten.

Vil du tipse Nettavisens journalister om noe i denne artikkelserien? Ta kontakt på e-post her.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her.