Mandag overleverte utvalget, som har vært ledet av Marco Elsafadi, sin rapport til kulturminister Abid Raja (V) og idrettspresident Berit Kjøll.

Konklusjonene er sammenfattet i fem punkter. Et av dem handler om holdningsarbeid. Der håper utvalget å få store idrettsnavn på banen, som kan stå fram og sette foten ned for all form for diskriminering.

– Vi har tro på synlighet og rollemodeller. Vi kan ikke pålegge noen dette, men vi etterlyser store helter i hele idrettsbevegelsen som kan stå fram med forskjellige historier som kan danne grunnlag for hvordan vi skal gjøre dette, sa utvalgsmedlem Yngvar Andersen.

– Det vanskeligste er selvsagt å finne noen som er godt voksne, kanskje et stort idol, og som har vært i utallige garderober og overhørt både rasisme og andre former for diskriminering og som kan si «jeg har hørt på dette i 30 år. Nå er det stopp. Nå sier jeg ifra neste gang», tilføyde han.

Klart regelverk

I sin rapport peker også utvalget på behovet for en kanal der de som blir utsatt for eller registrerer rasisme kan varsle. Videre tas det blant annet til orde for aktiv rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn som styremedlemmer, ansatte, trenere og ledere.

Utvalget mer enn antyder at mangelen på mangfold har bidratt til at idretten ikke har vært flink nok til å fange opp, håndtere og forebygge rasisme.

I de to siste hovedpunktene i rapporten peker utvalget på behovet for et klart regelverk og større kunnskap om rasisme.

Kulturminister Abid Raja sier det hviler et tungt ansvar på idretten med hensyn til å ta tak i utfordringene utvalget peker på.

– Jeg som idrettsminister har en klar forventning om at disse utfordringene skal følges opp, sa statsråden og la til at han vil være utålmodig i oppfølgingen av arbeidet som nå er gjort.

Tar utfordringen

Idrettspresident Kjøll er tydelig på at hun er beredt til å ta det ansvaret som nå legges på henne og Norges idrettsforbund.

– Vi skal ta vårt ansvar. Rapporten gir tydelige og gode råd og peker på en rekke utfordringer i norsk idrett. Vi skal virkelig bli bedre, sa hun mandag.

– Rasisme ødelegger for idrettsglede. Alle har et ansvar for å reagere når de hører eller ser rasisme, tilføyde hun.

Allerede i slutten av denne måneden kommer en veileder utarbeidet for idretten. Den skal gjøre det lettere å håndtere rasismesaker når de oppstår.

Norges idrettsforbund jobber også med en kartlegging som skal gi mer kunnskap om rasisme i norsk idrett.

Utvalget som står bak mandagens rapport har bestått av Grace Bullen, Daniel Hatland, Ezinne Okparaebo, Yngvar Andersen, Siri Nilminie Avlesen-Østli, Magne Brekke, Håvard Øvregård, Marcela Montserrat Fonesca Bustos, Prisca Bruno Massao og leder Marco Elsafadi.

(©NTB)