Saken mot den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) som omhandler korrupsjon, ble overtatt av Økokrim i mars 2020. Delen om dopingmistanke er det østerriksk politi som tar seg av i samarbeidet.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle opplyser til NTB at det fortsatt gjenstår etterforskningsskritt, avhør og gjennomgang av dokumentasjon.

– Vi tar sikte på at en påtaleavgjørelse foreligger i løpet av året, sier Stanghelle til NTB.

– Jeg vet det har vært noe forsinkelse på grunn av koronapandemien med vanskeligheter for å få vitner til fysisk å møte i Østerrike. Noe forsinkelser blir det i og med at det er en internasjonal sak og en god del vitner i Østerrike-saken som er enda mer omfattende, legger hun til.

Besseberg var i over to tiår en mektig president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Han har siden sin avgang i 2018 vært gransket for anklager om korrupsjon og for å ha hjulpet Russland med å skjule doping.

Knusende rapport

Torsdag ble en over 200 sider lang rapport fra IBUs uavhengige granskningskomité (ERC) lagt fram. Der kom det flere alvorlige anklager mot forbundets tidligere toppsjef.

I konklusjonen står det at «Besseberg konsekvent har foretrukket og beskyttet russiske interesser i tilnærmet alt han har gjort». Videre står det at Besseberg etter utvalgets mening «ikke har noen etiske verdier eller interesse av å beskytte en ren idrett».

Også IBUs tidligere generalsekretær Nicole Resch er under en pågående politietterforskning. I likhet med Besseberg får også hun sterke beskyldninger rettet mot seg i granskingsrapporten.

Rapporten er overlevert BIU, som er IBUs egen integritetsgruppe. Den vil gjøre et vedtak eller en innstilling til styret i organisasjonen om hva som skjer videre.

– Jeg ser ikke bort fra at rapporten blir et tema på styremøtet, men vi venter altså på BIUs tilrådinger, sier IBU-styremedlem Tore Bøygard til NTB.

Nekter

Det har ikke lyktes NTB å få kontakt med Besseberg. Hans advokat Norbert Wess har til TV 2 avvist alle anklager om at Besseberg har latt seg bestikke.

– Mr. Besseberg har aldri spurt om eller akseptert tilbud om penger, gaver eller andre fordeler, verken fra representanter fra Russland eller noen andre. Det er heller ikke sant at han beskyttet utøvere fra Russland eller RBU (Russlands skiskytterforbund), slår han fast og minner om at alle er antatt uskyldig mens en etterforskning pågår.

Wess fastholder at Besseberg aldri har begått brudd på verken IBUs regler eller begått noen kriminelle handlinger.

(©NTB)