Regjeringens tilskudd er 137 millioner kroner høyere enn i 2021.

– Alle barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller familiens økonomiske situasjon. For å sikre dette, må vi ha et variert aktivitets- og anleggstilbud, sier Trettebergstuen i en pressemelding.

– Det er dyrt å bygge anlegg. Med kortere ventetid kan kommuner, lag og foreninger spare mye penger. Dette er spesielt viktig nå som vi er på vei ut av pandemien og mange har større investerings- og driftskostnader, legger hun til.

Ifølge Trettebergstuen vil økningen til idrettsanlegg redusere søknadsbunken med 600 millioner kroner.

– Årets anleggssatsing er spesielt viktig fordi vi ser at antall søknader og søknadsbeløp er en god del lavere enn tidligere år. Dette kan skyldes pandemien, men den lange ventetiden på å få utbetalt spillemidler til anlegg kan også spille en rolle fordi idrettslagene blir sittende med tunge finanskostnader selv, sier idrettspresident Berit Kjøll.

(©NTB)