Nettavisen har i flere artikler skrevet om en mannlig idrettstrener på Romerike som er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 14 år.

Mannen klarte å komme seg inn igjen i idretten til tross for at han tidligere er dømt for voldtekt mot en mindreårig, noe som har skapt reaksjoner og fått flere til å undre på hvordan det i hele tatt er mulig.

- Jeg syntes det er helt uforståelig at en mann som er tidligere dømt for overgrep mot mindreårige får tre inn i en trenerrolle for barn og unge. Man begynner jo å lure på hvor i systemet det har sviktet. Det skal jo ikke være mulig, forteller offerets bistandsadvokat i rettssaken som starter tirsdag, Annette Rygg, til Nettavisen.

Les mer om saken her:

- Sannsynligvis er politiattesten falsk

Når en person skal utføre oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, må en politiattest fremvises.

Klubben opplyser til Nettavisen at de sjekket mannens politiattest da han fikk trenerverv i klubben, men at den ikke viste noen anmerkninger.

Både klubben og Norges idrettsforbund mistenker at treneren har fremvist en forfalsket politiattest.

- Det er ingen mulighet for at en person som er dømt for voldtekt på barn (under 14 år) har en ren attest. Det betyr sannsynligvis at politiattesten er falsk.

Det sier Per Tøien, idrettspolitisk talsperson i Norges idrettsforbund, til Nettavisen.

NIF reagerer

Leif Sætrum, leder i politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, bekrefter at mannen skulle ha hatt en merknad på politiattesten på grunn av sin tidligere dom.

- Voldtekt har en såpass høy strafferamme at den skal anmerkes for alltid, sier Sætrum til Nettavisen.

Det at den tiltalte treneren kanskje har forfalsket politiattesten får NIF til å reagere.

- Dokumentforfalskning er en kriminell handling og bør reageres mot som det. At det handler om politiattester gjør det enda verre, fordi attesten er et virkemiddel for å beskytte barn, sier Tøien.

Tøien opplyser om at forfalsking av politiattester er noe NIF vet har skjedd tidligere.

- Vi vet at det har skjedd. Jeg tror ikke vi kan si at det skjer ofte sett opp mot alle de frivillige vi har. Heldigvis er det svært få som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige og som prøver seg på et nytt oppdrag i idretten, og av dem igjen er det ytterst få som forfalsker en attest for å komme seg inn, sier han.

Idrettsklubben anmeldte treneren senere for å ha forfalsket politiattesten, men saken ble henlagt.

- Svært ille

Tirsdag starter rettssaken mot den tiltalte treneren i Nedre Romerike tingrett.

- Han oppnådde den seksuelle omgangen ved å utnytte sin posisjon som trener for den om yngre fornærmede, blant annet ved at han dagen i forveien hadde forespeilet fornærmedes mor at han ville ha med fornærmede til klubbens treningshall for å rydde, heter det i tiltalebeslutningen.

Selve saken ble anmeldt 26. mai i fjor, og mannen har sittet varetektsfengslet i Oslo kretsfengsel siden pågripelsen samme måned.

- Hvordan er det for idretten å bli utsatt for en slik hendelse?

- Det er svært ille, men veldig uforskyldt, vil jeg si. Norsk idrett gjør alt det de kan for at idretten skal være et så trygt sted å være som mulig, og at foreldre med trygghet skal kunne sende barna sine til idretten. Når det da skjer er det rett og slett vondt og for ille. Vi vil fortsette gjøre alt det vi kan for å tette alle de smutthullene i de ordningene som er, og gjøre det vanskeligst mulig for folk som har intensjon om å begå overgrep til å knytte seg til idretten, sier Per Tøien.

Tøien opplyser om at NIF og myndighetene har hatt flere møter den siste tiden hvor de har sett på mulighetene til å gjøre politiattestordningen enda sikrere enn den er i dag.

- Det er et pågående arbeid for å utvikle politiattestordningen. Her opplever jeg at myndighetene, NIF og for så vidt alle frivillige organisasjoner svært opptatt av å lage en ordning som så sikker som mulig, sier Tøien.

- Er ikke politiattestordningen bra nok slik den er i dag?

- Jeg tror aldri vi kan si at politiattestordningen er bra nok når dette kan skje. Vi vil ha en digital ordning der man automatisk sjekker om de som har en oppgave som krever dette, har gyldig politiattest. Da vil idretten få beskjed dersom noen blir dømt for denne type overgrep eller om noen har levert falsk attest. Politiattesten er likevel et utrolig viktig signal til alle som ønsker å ta på seg oppgaver som innebærer å ta på seg et tillitsforhold for mindreårige i norsk idrett, om at vi kommer til å kreve en politiattest og at det ligger noen krav der, sier Tøien og fortsetter.

- Du er et forbilde som trener og lagleder og vi vil ikke ha folk som har begått overgrep. Så det viktigste politiattestordningen gjør, er å gi et usedvanlig tydelig signal. Men politiattestordningen i seg selv er ikke og kommer sannsynligvis aldri til å være det ene virkemiddelet som kommer til å ta alt av utfordringer. Det er et av flere virkemidler for å hindre overgrep i idretten.

- Det meste lar seg forfalske

Leif Sætrum i politiet vil ikke kommentere noe rundt at klubbens anmeldelse av treneren for å ha forfalsket politiattesten ble henlagt, men svarer generelt på hvordan det er mulig å forfalske en politiattest.

- Hvor lett er det å forfalske en politiattest, slik dere ser det?

- Om man har den rette kunnskapen lar det meste seg forfalske, også en politiattest, sier Sætrum.

Videre sier Sætrum at idrettsklubber bør anmelde forholdet hvis de mistenker at en politiattest er blitt forfalsket.

- Gjør politiet noe spesifikt for å sikre seg mot at politiattester blir forfalsket?

- De som ønsker å forfalske slike dokumenter vil ofte gå langt for å gjennomføre det, men vi ønsker selvsagt å gjøre det så vanskelig som mulig og det er fra vår enhet spilt inn løsningsforslag rundt en portal som på en bedre måte kan både effektivisere behandlingen, men også redusere muligheten for at en attest forfalskes, sier Sætrum.

Nettavisen har vært i kontakt med den siktedes forsvarsadvokat, Nils Christian Nordhus, som ikke vil røpe hvordan tiltalte stiller seg til anklagene.

- Vår klient har forklart seg for politiet, og han vil også svare på alle spørsmål han får i retten. Det er hensynet til alle som er berørt som gjør at vår klient velger å ikke ville bidra til forhåndsprosedyre i pressen. Han håper det er forståelse for dette. Det er ikke ytterligere kommentarer, forklarer Nordhus.

Saken er berammet til å gå i Nedre Romerike tingrett i fire dager. Oppstart er tirsdag 26. januar.