Gå til sidens hovedinnhold

- Paradoksale dopingendringer

Verdens antidopingorganisasjon prøver å gi dopingtatte strengere og mildere straff på en gang.

Verdens dopingorganisasjon, Wada, la mandag fram sitt første utkast til et revidert dopingreglement. Strengere straff for førstegangs dopingtatte er en av de foreslåtte forandringene. Utgangspunktet vil forbli som i dag, to år, men dersom antidopingorganisasjonene kan bevise skjerpende omstendigheter, vil straffen kunne bli hele fire år. Wada tar samtidig høyde for å gi redusert straff dersom det kan bevises at den dopingtatte utøveren ikke benyttet seg av ulovlige midler bevisst.

Dersom en dopingtatt bidrar til å avsløre organisert juks kan straffen reduseres med hele 75 prosent.

Paradoksale
I tillegg vil Wada heve minimumsstraffen for å ikke møte opp til dopingkontroll - eller unndra utøverinformasjon. Dagens minimumsstraff på tre måneders utestengelse foreslås hevet til et helt år, mens to år er maksimumsstraff.

Daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge tok mandag i mot de nye forslagene med blandede følelser. Han stusser over at noen av forslagene kan virke litt paradoksale.

- Når man legger opp til et fleksibelt straffesystem med redusert straff dersom man ikke handler bevisst og samtidig vil øke straff for unndragelse av utøverinformasjon til minimum ett år, mener jeg det kan være grunnlag for å se over dette på nytt, sier Solheim til Nettavisen. Han påpeker at Antidoping Norges lange erfaring med nettmelding

- Her i Norge har vi nå en del erfaring med rapportering av utøverinformasjon etter snart to år med nettbasert rapportering. Det vi ser er at mange advarsler kan skyldes forhold som gjør at det neppe er snakk om sabotasje eller forsøk på doping. Det kan da virke strengt at disse utøverne skal bli utestengt i ett år, mens andre utøvere, som faktisk får påvist forbudte stoffer i urin, kan slippe med en advarsel, sier Solheim.

Obligatorisk forebygging
Solheim kostet likevel på seg et smil da han leste utkastet fra Wada mandag. Et forslag om å gjøre forebygging obligatorisk ble tatt godt i mot på kontoret i Oslo.

- Forebyggende arbeid er viktig. De vil stille krav til at det gjennomføres et utdanningsprogram for utøvere, slik at de selv får et ansvar for å vite hvilke regler som gjelder, forklarer Solheim.

Wada vil også godta blod-og urinprofiler som bevis, samtidig som de vil åpne for DNA-profiler i antidopingarbeidet. Utkastet skal behandles på Wada-kongressen i Madrid i november. Endelig endringer skal tre i kraft senest innen utgangen av 2008.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler