Gå til sidens hovedinnhold

Politiet: - Vi gjør ingenting

Erik Loe, Inge Andre Olsen og Truls Haakonsen slipper foreløpig unna politiets klør.

Selv om NFF har innstilt på kraftige bøter for klubbene og utestengelse av sentrale personer etter affæren rundt Vålerengas kjøp av Veigar Pall Gunnarsson, sitter politiet foreløpig musestille.

- Så vidt jeg vet har det ikke kommet inn noen anmeldelse av saken, men jeg må ta forbehold at det kan være noe på vei i posten, sier politiadvokat Knut Skavang i Asker og Bærum politidistrikt til Nettavisen.

Politiet kan i gitte tilfeller starte etterforskning av saker på eget initiativ, når informasjoner om mulige lovbrudd har kommet fram i mediene eller på annen måte i offentligheten. I den såkalte påtaleinstruksen heter det:

«Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige.»

- Bør etterforskes
Spilleragent og advokat Gunnar Martin Kjenner mener at politiet absolutt bør etterforske saken, og understreker at klubblederne Erik Loe og Inge André Olsen i Stabæk og Truls Haakonsen i Vålerenga risikerer alvorlige fengselsstraffer om de blir kjent skyldige i bedrageri.

- Jeg finner det er rart at politiet kan si at «det er greit, sånn vil vi ha det i samfunnet vårt». Det har jeg prolemer med , sier Kjenner til Nettavisen.

Politiadvokat Skavang på sin side mener at det ikke er informasjon som er kommet fra så langt i denne saken som gjør at politiet bør gripe inn.

- Vi vil ikke ta opp dette på bakgrunn av det vi har sett i mediene. Det skjer bare unntaksvis at politiet gjør det, og jeg er temmelig sikker på at det ikke vil bli gjort i dette tilfellet, sier han til Nettavisen.

NFF avventer
Norges Fotballforbund har foreløpig ikke tatt stilling til om de vil politianmelde saken, dersom doms- og sanksjonsutvalget opprettholder straffene fra innstillingen.

- Det har vi ikke tatt stilling til, sier fotballpresident Yngve Hallén til Nettavisen.

- Når vil dere ta stilling til dette?

- Det vil vi i så tilfelle gjøre etter at det foreligger en dom.

- Kan norsk fotball leve med at disse personene fortsetter i ledende klubbroller?

- Først og fremst må det komme en endelig dom i saken, så må klubben håndtere dette. Det har jeg tillit til at de gjør. Men det er viktig at det er en åpenhet rundt dette, sier Hallén.

Økokrim vil ikke kommentere saken spesifikt, men sier på generelt grunnlag at det er naturlig at det er det lokale politidistriktet som eventuelt griper fatt i saken.

- Vi uttaler oss generelt ikke om hvorvidt vi tenker å ta inn saker eller ikke, opplyser kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas i Økokrim til Nettavisen, og legger til at de fleste saker innfor økonomisk kriminalitet tas av hvert enkelt politidistrikt.

1 + 4 = 5
Påtalenemda i Norges fotballforbund har kommet til at det etter all sannsynlighet er blitt begått lovbrudd da Vålerenga kjøpte Veigar Pall Gunnarsson for én million kroner, mens en opsjonsavtale på da 15 år gamle Herman Stengel ble kjøpt til fire millioner kroner.

Dermed slapp Stabæk å betale 2,5 millioner kroner i videresalgspenger til Pall Gunnarssons forrige klubb Nancy, som har krav på halvparten av summen for salget av Gunnarsson, men slapp unna med å sende 500.000 til Frankrike.

Påtalenemnda har innstilt på at Stabæk bøtelegges med 500.000 kroner, mens Vålerenga får 350.000 kroner i bot. Samtidig vil styreleder i Stabæk Erik Loe og sportslig leder i klubben Inge Andre Olsen bli utestengt fra tillitsverv i NFF i 18 måneder, mens sportsdirektør i Vålerenga taper samme rett for 12 måneder.

En avgjørelse i saken vil tas av doms- og sanksjonsutvalget i NFF, men først har Stabæk og Vålerenga fått tre måneder på seg til å svare på innstillingen.

Nancy, som er den fornærmede part i saken, har sagt at de vil vente med en eventuell politianmeldelse til det foreligger en dom fra NFF.

Det lyktes ikke Nettavisen å få tak i klubbdirektør Nicolas Holveck i Nancy fredag.

Kommentarer til denne saken