Nå har Norges idrettshøgskole (NIH) tatt saken i egne hender, og Sundgot-Borgen forteller til Nettavisen at de allerede er i gang med en undersøkelse hvor målet er å kartlegge forekomst og omfang av seksuell trakassering og overgrep i idretten.

- Det er et doktorgradsprosjekt ved Norges idrettshøgskole med Nina Sølvberg som stipendiat og meg som prosjektleder, sier Jorunn Sundgot-Borgen til Nettavisen.

Nettavisen skrev nylig om professor Kari Fasting, som beskriver det som «forferdelig» at det ikke finnes nyere forskning om omfanget av overgrep mot barn og unge i norsk idrett.

Sist gang dette ble undersøkt var helt tilbake i 1999, og Norges idrettsforbund (NIF) medgir overfor Nettavisen at det er ønskelig med nye tall.

Håvard Øvregård i NIF bekrefter at de kan ta initiativ til egne undersøkelser og forskning selv, men mener dette vil være ganske dyrt.

Derfor har NIF foreslått i sine innspill til idrettsmeldingen å innlemme et slik forskningsprosjekt i en større undersøkelse på landsbasis.

- Opplever en viss dobbeltkommunikasjon

Professor Sundgot-Borgen forteller at de i utgangspunktet ønsket å samarbeide med Norges idrettsforbund om undersøkelsen, men svaret var negativt.

- Vi etterspurte økonomisk bistand, men de kunne ikke prioritere dette. Jeg var imidlertid heldig og fikk forskningsmidler fra Stiftelsen Dam via Norske Kvinners Sanitetsforening. Det innebærer at Nina Sølvberg, som også er ansatt på NIH, nå har lønnsmidler slik at prosjektet kan gjennomføres, sier Sundgot-Borgen.

- Hva slags begrunnelse fikk du, og hva tenker du om avslaget?

- De svarte at de ikke hadde anledning til å prioritere dette nå. Jeg opplever en viss dobbeltkommunikasjon fra idrettens side. På den ene siden sier de at seksuell trakassering og overgrep er et prioritert område. NIF har riktignok arbeidet for å gjøre varslingsrutiner kjent og det er selvfølgelig viktig. Men samtidig svarte NIF at å få en oversikt over forekomsten ikke kunne prioriteres. Slik jeg ser det er det å ha en oversikt over forekomsten avgjørende når tiltak skal settes inn, og effekten av disse skal måles, sier hun.

Hele artikkelserien: Overgrep i idretten

Norges idrettsforbund er forelagt kritikken fra Sundgot-Borgen.

Finn Aagaard, kommunikasjonssjef i NIF, svarer følgende:

- Som vi har sagt i vårt innspill til ny idrettsmelding, så ønsker vi mer kunnskap om omfang og risikofaktorer for seksuell trakassering og overgrep i idretten, både ved at den betydelige forskningsinnsatsen som gjøres på temaet barn, unge og overgrep skal inkludere data om idretten som den største fritidsaktiviteten for barn og unge i Norge, og ved at staten samarbeider med idretten om særlig forsking på idrett, skriver han i en e-post til Nettavisen.

- Vi ser at det er behov for mer kunnskap også for fritidsaktiviteter utenfor idretten og for hele kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet, og mener at dette best ivaretas gjennom større samarbeid mellom idretten, staten og andre relevante aktører. Dette arbeidet har vi startet konkret på det siste året, og vi er i god dialog med relevante aktører innenfor dette området for å berede grunnlaget for videre forskning, og ser gjerne at dette arbeidet forsterkes, legger han til.

Stipendiat Nina Sølvberg forteller at alle elever, trenere og ledere på toppidrettsgymnas definert av Olympiatoppen, samt et utvalg ordinære videregående skoler som referansegruppe, ble invitert til å delta i prosjektet.

- Elevene, trenere og ledere besvarte et spørreskjema høsten 2019/våren 2020, og elevene besvarer nå på høsten 2020/våren 2021 et oppfølgende spørreskjema. I tillegg inviteres et utvalg elever, trenere og ledere til intervju i etterkant av spørreundersøkelsen, forteller Sølvberg.

- Vi vet for lite

Omfanget av undersøkelsen vil være relativt omfattende.

Sølvberg og Sundgot Borgen forteller at de har følgende mål for hvor mange som skal delta:

  • Cirka 1000 idrettselever fordelt på spisset toppidrett, toppidrett og breddeidrett
  • Cirka 300 elever fra ordinære videregående skoler
  • Cirka 300 ledere og trenere

- Hvorfor har NIH tatt initiativ til dette?

- Det er mangelfull forskning på dette feltet generelt, og vi vet for lite om unge norske utøvere når det gjelder hvor mange som opplever seksuell trakassering. Vi vet også at det å oppleve seksuell trakassering eller overgrep kan bidra til alvorlige helseplager, redusert livskvalitet, fall i prestasjonsnivå hos utøvere og frafall, forteller Sundgot-Borgen.

Sølvberg forteller at formålet med prosjektet er å kartlegge forekomst og omfang av seksuell trakassering og overgrep i og utenfor idretten, inkludert hvor ofte, fra hvem og på hvilken arena hendelsen skjer.

- Denne kunnskapen kan senere være et godt grunnlag for å utvikle forebyggende tiltak og utdanningsprogram for trenere, lærere og relevante andre som jobber med barn og unge, mener Sølvberg.

Det gjenstår fortsatt en del arbeid før undersøkelsen er ferdigstilt.

- I og med at datainnsamlingen pågår til ut på nyåret 2021 kan vi ikke si noe om resultatene enda, men håper å kunne presentere resultater nærmere sommeren 2021, røper Sølvberg.

Forskerne vil i tillegg følge gruppen i mange år framover for å få større kunnskap om langtidsvirkningene hos dem som opplever seksuell trakassering eller overgrep.

Bidrar med 2,1 mill

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam, bekrefter at de bidrar til å finansiere prosjektet gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).

Lillehagen røper at de har gitt 2,1 millioner til prosjektet.

- Stiftelsen Dam støtter helse og forskningsprosjekter som bidrar til bedre fysisk og psykisk helse. Seksuell trakassering er alvorlig, enten det er i idretten eller andre steder, og det vil i de aller fleste tilfeller ha sterk innvirkning på både den fysiske og psykiske helsen til den som blir utsatt for trakasseringen. Dette prosjektet er derfor svært viktig, og vi tror resultatene kan ha stor betydning for fremtidig innsats på dette feltet, sier Lillehagen til Nettavisen.

- Som den siste tidens presseoppslag har vist er dette svært aktuelle temaer, der det er et stort behov for mer kunnskap og flere tiltak. Det er vi veldig glade for å bidra til, legger han til.

- Ingen grunn til å tro at det er mindre i idretten

Ingvild Hestad Torkelsen er daglig leder i Nok Norge, tidligere kjent som Fmso, som er et hjelpetilbud til alle personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Hun er svært glad for at det snart kommer oppdaterte tall om forekomsten av seksuelle overgrep i idretten.

- Det er også et viktig grunnlag for det forebyggende arbeidet. Når man ser tallene på hvor utbredt seksuelle overgrep faktisk er, blir det også lettere å avdekke når det skjer. Det kan være lett å tenke at «dette skjer ikke i min krets, eller mitt miljø». Da er det viktig å kunne dokumentere det. Ifølge den nasjonale overgrepsstatistikken er det så mye som 1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn som har opplevd overgrep. Omtrent en tredjedel av disse ble utsatt første gang i barndommen. Det er ingen grunn til å tro at det er mindre forekomst i idretten, sier hun til Nettavisen.

Torsdag 19. november markerer verdensdagen for forebygging av vold og overgrep mot barn.

I den forbindelse har Nok Norge, som i disse dager lanserer nytt navn og profil, laget en film for å understreke omfanget av overgrep i Norge.

Se filmen her:

- Hva er ditt råd til barn og unge som er i idretten i dag, men som ikke tør si fra om at de blir utsatt for overgrep?

- Da vil jeg si at ingen barn eller ungdom skal behøve å oppleve de du har opplevd. Det er ikke din skyld, det er den som utsatte deg for overgrepet som har ansvaret. Og så vil jeg si at det er viktig at du forteller det til noen. Det kan være foreldrene dine, foreldrene til en venn, helsesøster, en lærer eller noen i idrettslaget. Noen du stoler på. Alle voksne har en plikt til å gjøre noe når barn og ungdom forteller om seksuelle overgrep. Hvis du ikke blir tatt på alvor den første gangen du forteller, er det de som har tatt feil og ikke du. Da kan du fortelle til noen andre. Overgrepene skal stoppe, og du skal få hjelp.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg eller andre? Ta kontakt med politiet her.

Du kan også kontakte alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116111 eller 116111.no.

Her kan du lese alle sakene våre i artikkelserien om overgrep i idretten. Vil du tipse Nettavisens journalister om noe? Ta kontakt på e-post her.