På en pressekonferanse fredag opplyste statsråden at ordningene til idretten og frivilligheten i tiden som kommer skal justeres.

Raja (V) pekte på at smittesituasjonen de siste månedene har gjort det vanskeligere enn forutsett å gjennomføre planlagte arrangementer som loppemarkeder, stevner og turneringer.

– Det har nær sagt vært umulig på grunn av smittesituasjonen, og man kan også si at det heller ikke har vært ønskelig å gjennomføre disse tingene, ut fra hensyn til smittevernet, sa kulturministeren.

Det var ikke lagt opp til å kompensere for denne typen tapte inntekter i ordningen som ble gjort gjeldende fra 1. januar. Det ville rammet inntektsgrunnlaget til idretten og frivilligheten.

– Vi har derfor sett på hvilke justeringer vi kan gjør for å tilpasse ordningen til den faktiske smittesituasjonen, slik den nå har blitt, sa Raja.

Han understreket at regjeringen kommer tilbake med detaljer straks man er i mål med de nødvendige endringene på ordningen.

(©NTB)