Rune Andersen leder arbeidsgruppen som jobber med russerne for å få dem til å oppfylle kravene som er satt for å oppheve utelukkelsen. Russlands friidrettsforbund (Rusaf) ble utestengt i 2015 på grunn av omfattende dopingjuks, og siden har russiske friidrettsutøvere kunne konkurrere internasjonalt bare under nøytralt flagg.

Andersen rapporterte til WA-styret at det er gjort betydelige framskritt den siste tiden, og at den nye Rusaf-ledelsen som ble valgt mandag er i ferd med å utarbeide en plan for å innfri WA-kravene innen 1. mars.

– Kvalifiserte eksperter vil jobbe med Rusaf i Russland for å utarbeide en detaljert plan med klare tidsfrister, og arbeidsgruppen og internasjonale eksperter vil hjelpe dem å sette den ut i livet, sa nordmannen.

Dialog

Andersen sa at han har hatt en «åpen og konstruktiv» første samtale med Russlands nye friidrettspresident Pjotr Ivanov.

– Om han legger nødvendig vilje og tilstrekkelige ressurser i prosjektet, vil vi være rede til å hjelpe ham å få Rusaf gjenopptatt i World Athletics slik at russiske utøvere igjen kan delta internasjonalt, sa han.

Styret bifalt Andersens rapport og oppdaterte kravene som må innfris innen 1. mars. Det ble gjentatt at Rusaf må betale WAs utgifter i prosessen for å unngå at kongressens trussel om å ekskludere Rusafa permanent skal gjennomføres.

Andre avgjørelser

Styret bestemte også at situasjonen i Hviterussland skal gjennomgås med tanke på hvorvidt lag-VM i Minsk i 2022 skal flyttes til et annet land.

Dessuten fikk to VM-arrangementer nye datoer. Terrengløp-VM i Bathurst, Australia skal avvikles 19. februar 2022. Mesterskapet er utsatt fra mars 2021. Innendørs-VM i Beograd skal gjennomføres 18.-20. mars 2022, en uke senere enn opprinnelig berammet.

(©NTB)