Oslo (NTB): Målingen Sentio har utført for Klassekampen er dyster lesning for OL-tilhengerne. Bare 34,7 prosent sier ja til at Norge skal arrangere OL.

Det er flertall mot OL i samtlige partier og i samtlige landsdeler, ifølge undersøkelsen.

Til tross for at et flertall av Oslos innbyggere i september stemte for OL, viser målingen at stemningen har snudd. 55,8 prosent av de spurte fra Oslo er motstandere av OL, mens 41,4 prosent er positive.

Nord-Norge er landsdelen som har den klart største andelen OL-motstandere. Her oppgir hele 77,4 prosent at de ikke ønsker OL i Norge.

I februar gjennomførte Nordlys og VG tilsvarende målinger. Begge målingene ble gjennomført samtidig som OL ble arrangert i Sotsji, og viste at henholdsvis 55,9 og 56 prosent av landets befolkning er motstandere av et vinter-OL i Oslo.

Klassekampens måling ble gjennomført i den siste uken i mars. 1.000 personer har svart på spørsmålet: «Bør Oslo søke om å få arrangere vinter-OL i 2022 eller bør vi la det være?»