Gå til sidens hovedinnhold

Skøyteforbundet reagerer skarpt på ishall-stenging – FHI forsvarer eget råd

Norges Skøyteforbund oppfatter det som rart og urettferdig at ishaller i Oslo og andre ring 1-kommuner ikke får åpne. FHI forsvarer egen anbefaling.

Tirsdag ga Folkehelseinstituttet (FHI) beskjed om at ishallene i kommunene på Østlandet som er kategorisert som ring 1, ikke skal brukes i tiden som kommer, opplyser Oslo Idrettskrets på Facebook.

Den fortsatte stengingen skjer til tross for at fritidsaktiviteter og idrett for barn opp til ungdomsskolealder, unntatt cuper og kamper, skulle åpne igjen onsdag. Det gjaldt både innendørs- og utendørsidrett.

Ishallene holder stengt fram til 10. februar, framgår det av en melding fra Bymiljøetaten i Oslo. Det får Norges Skøyteforbund til å reagere skarpt.

I et brev sendt til FHI onsdag bes det om hallene åpnes for skøyteløpere. Videre heter det at det ikke er avdekket ett eneste smittetilfelle i skøytemiljøene, men at det er ishockeymiljøet som har slitt med smitteutbrudd.

– Vi føler at man kanskje har glemt litt at det flere brukere enn ishockey av disse hallene. Der det har vært lov og mulig, har våre løpere både i kunstløp og kortbane trent i hallene i hele denne perioden. Vi har hatt veldig strenge og gode smittevernprotokoller som klubbene har forbeholdt seg godt til, og vi har ikke hatt noen tilfeller av smitte, sier generalsekretær Håkon Dahl i skøyteforbundet til NTB.

Føler seg oversett

Den siste tidens smitteutbrudd i Halden hadde sitt utspring i ishallen i kommunen, der det også er oppdaget mutert virus.

– Idrettenes egenart er veldig forskjellige når du driver med eksempelvis ishockey og kunstløp. I kunstløp er det god avstand, få på isen og lite nærkontakt. Innenfor ishockey er kontakt en del av sporten, sier Dahl.

I en epost til NTB henviser Folkehelseinstituttet til en vurdering som ble oversendt Statsforvalteren i Oslo tirsdag.

«Det er sannsynlig at luft og temperaturforhold på innendørs skøyte- og ishockeyhaller er gunstige for overlevelse og spredning av SARS-CoV-2. Vi har også kunnskap om smitte og utbrudd ved ishockey-aktiviteter. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor å unngå organisert trening i ishaller når smitterisikoen i samfunnet tilsvarer risikonivå 4 og høyere», heter det der.

I vurderingen som ligger til grunn for rådet, pekes det videre på at virusets egenskaper, samt designen og utformingen av skøytebanene, kan spille inn.

«Skøytebanen er designet for å bremse luftstrømmen og ventilasjonen slik at viruset muligens blir «fanget» i en viss høyde over isen (ca. 2-2,5 meter over isen) samtidig som utøverne er i harde fysiske økter som medfører at dråpedannelsen øker og de har nærkontakt med hverandre», skriver FHI.

Formulerer nye råd

Samtidig står det avslutningsvis at risikoen forbundet med utøvelse av individuell idrett i ishaller vurderes som lavere enn lagidrett, og at FHI arbeider videre med å formulere disse rådene i idrettsveilederen.

Skøyteforbundets generalsekretær sier at skøytemiljøet opplever et eksempel på det han mer enn antyder at har vært en trend under pandemien.

– Vi er litt redde for at det sitter noen byråkrater og rett og slett har glemt andre idretter oppi det hele. Det er kanskje noe av tilbakemeldingen fra idretten generelt, at man har vært litt dårlige til å skille mellom idrettene, men generaliserer litt mye, sier Dahl.

I brevet som ble sendt til FHI onsdag, skriver skøyteforbundet om den siste tidens smitte i ishaller:

«Smitten er utelukkende knyttet til ishockey-aktivitet og Norges Skøyteforbund mener det derfor er helt urimelig at ishallene skal stenges for treningsgrupper der det ikke er trening med nærkontakt, strenge smittevernhensyn er gjennomført og der det ikke minst ikke har vært ett eneste tilfelle av covid-19».

Vil ha snuoperasjon

Det pekes spesielt på at ishall-stengningen rammer barn og unge hardt.

«Vi kan ikke på noen måte se at det skal være noen større risiko for smitte i våre grener, gitt de nevnte forhold, sammenlignet med for eksempel hallaktiviteter der det i tillegg er nærkontakt», heter det i det åpne brevet til FHI.

Generalsekretær Dahl sier at det oppleves rart og urettferdig at man stenger ned ishallene for skøyteløperne samtidig som det åpnes for innendørs idrettsaktivitet i haller i andre idretter med mer nærkontakt.

Forbundet ber om at hallene åpnes for treningsaktivitet i idretter som ikke har hatt påvist smitte og som ikke medfører nærkontakt.

(©NTB)