Av de 350 millionene går 135 millioner kroner til idretten. Arbeiderpartiet la torsdag fram sitt alternative statsbudsjett, og partiet mener det er en selvfølge at idretten får kompensert for all moms de betaler.

– Spesielt nå etter korona hvor frivillighet, små lag og foreninger ikke har drevet med loddsalg, basar, turneringer – da sliter de veldig. Vi har sett en regjering som ikke har kommet med krisepakker som har truffet godt nok. I et kriseår er det ekstra viktig med et slikt virkemiddel, sier Støre til NTB.

Regjeringen følger opp

I regjeringens budsjettforslag er det satt av 118,9 millioner mer til momskompensasjon for frivillige organisasjoner sammenlignet med i år, som gjør et posten har en total ramme på 1,8 milliarder kroner. Det er i tråd med signalene som ble gikk ved framleggingen av 2020-budsjettet. Det er ikke nok, mener Støre.

De 21.778 organisasjonene som søkte om momskompensasjon i 2019, fikk kun dekket 81,9 prosent av det innvilgede søknadsbeløpet fordi høyreregjeringen ikke har prioritert å øke rammene nok, opplyser partiet.

Torsdag opplyste Kulturdepartementet at over 1,3 milliarder kroner er utbetalt til idretten og frivillige organisasjoner i en kompensasjonsordning for inntektsbortfall.

– Uforutsigbarhet

Arbeiderpartiet opprettet momskompensasjonsordningen i 2009.

– Vi var i ferd med å trappe opp, men under regjeringen har avkortingen blitt større. Det gir uforutsigbarhet. Vi mener det er en selvfølge at idretten får kompensert for all moms de betaler, sier Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen.

Arbeiderpartiet viser til at den økende avkortingen skyldes at nye organisasjoner og underledd kommer inn i ordningen, og at eksisterende søkere har økende aktivitet og dermed økte kostnader.

Forståelse

Idrettspolitisk talsperson Tage Pettersen i Høyre opplyser imidlertid at avkortingen, altså andelen man ikke får refundert, har blitt mindre og mindre hvert år.

– I utgangspunktet har jeg forståelse for at 1,8 milliarder kan være for lite. Samtidig innfrir regjeringen det vi har lovet da vi behandlet frivillighetsmeldingen med å trappe opp til 1,8 milliarder innen 2021. Vi innfrir løftet vi har holdt, sier Pettersen til NTB.

– Det var 940 millioner da regjeringen tok over, så det har vært en formidabel økning, sier Pettersen.

Hvor kuttes det?

Støre opplyser at momskompensasjonsordningen har vært høyt på dagsorden hos Arbeiderpartiet i lang tid, og at det vil frigjøre midler til aktivitet.

– Hvor kommer pengene fra?

– Det er et prioriteringsspørsmål. Vi har ikke et stort kutt i formuesskatten i dette budsjettet. Og vi har et opplegg for formuesskatt som følger skatteforliket fra 2016. Det gir Arbeiderpartiet ekstra handlingsrom til å satse på dem som kan trenge økt aktivitet i hverdagen: vanlige folk og vanlige familier, sier Ap-lederen.

– Kuttene i formuesskatt går til de aller mest formuende i landet. De bor i de rikeste delene av landet: sentralt på Østlandet og deler av Vestlandet. Det er knapt en formuesskattkrone nord for Trøndelag, men denne momskompensasjonsordningen vil gjøre lek og idrett tilgjengelig fra Kirkenes til Mandal, legger han til.

(©NTB)