Sommeren for snart to år siden ble den tidligere alpinisten og OL-vinneren lagt inn på gastrokirurgen på Ullevål med magesmerter. Jagge døde 8.juli 2020, kort tid etter andre innleggelse.

Nå mener Norsk pasientskadeerstatning (NPE) at 54-åringen døde som følge av svikt i behandlingen på Ullevål sykehus, ifølge statskanalen.

NPE mener at dødsfallet mest sannsynlig ville vært unngått dersom pasienten hadde fått effektiv antibiotikabehandling innen kort tid etter andre innleggelse.

Oslo universitetssykehus, hvor Jagge var innlagt, innrømmer at antibiotikabehandling ble startet for sent ved reinnleggelsen, ifølge dokumenter NRK har fått innsyn i.

– Dette er en trist sak hvor vi snur alle steiner for å se etter ting vi burde gjort annerledes, skriver klinikkleder Morten Tandberg Eriksen ved sykehuset i en e-post.

Jagge etterlot seg kona Trine-Lise Jagge og deres to barn.

– De tar det selvsagt svært tungt at dødsfallet fremstår som unødvendig og kunne vært unngått. Men når dødsfallet først er en realitet og et faktum, så er de veldig glad for at det erkjennes at det foreligger en svikt – og at man har krav på erstatning, sier deres advokat Tor Sørum til NRK.