BERGEN (Nettavisen): - Jeg forstår ikke hva kretsen tenkte på, og jeg har ikke noe respekt for dem lenger. Vi har mistet all tillit til Hordaland fotballkrets og fotballforbundet generelt, de har ikke vist seg tilliten sin verdig.

Det er den klokkeklare talen fra Svein Kåre Takle i dette intervjuet med Nettavisen.

Takle er nåværende styreleder i Kalandseid IL, den lille klubben utenfor Bergen som i fjor fikk en enorm skandale i fanget.

I juli ble nemlig en av klubbens tilknyttede dommere arrestert og siktet for en rekke forhold, blant annet seksuell omgang og krenkende atferd mot flere unge gutter under 16 år.

Idrettsdommeren har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i fjor sommer og må mandag møte i retten.

LES: Idrettsdommer tiltalt for seksuell omgang med barn

I tillegg til seksuell omgang med barn under 16 år er dommeren tiltalt for befatning med bilder som seksualiserer barn og utnyttelse av sin stilling som dommer til å skaffe seg seksuell omgang.

- Kom som lyn fra klar himmel

Takle forteller at Kalandseid ikke hørte noe som helst om varselet NFF Hordaland fikk på dommeren 11 måneder før pågripelsen.

- Han fikk altså fortsette i vervene sine, selv om de fikk disse varslene. I alle de 11 månedene var det ingen hemmelighet hva slags verv han hadde her hos oss. Likevel kom det som lyn fra klar himmel da han ble arrestert, sier Takle oppgitt.

- Dere fikk ingen beskjeder om at det hadde kommet et varsel på ham?

- Nei. Vi fikk ikke et hint, ikke et signal, ingenting. Hvis jeg skal være sint på noen, er det kretsen og NFF. Det var ikke snakk om noen bittesmå signaler eller hint, de fikk faktisk et direkte varsel, men han fikk holde på i 11 måneder til. Jeg synes ikke det er så ryddig, mener Takle.

Flere av tiltalepunktene dreier seg om hendelser som skjedde etter NFF Hordaland fikk varsel om den samme dommeren i august 2018.

- I etterpåklokskapens lys, hva mener du burde vært gjort, Takle?

- De burde ringt oss, den klubben han var tilknyttet, og gitt oss beskjed om varslene. De burde informert oss og bedt oss passe på. Det synes jeg man burde forvente, sier han.

- Trist om han opplever det slik

NFF Hordaland anmeldte først den aktuelle dommeren i starten av juli 2019 da de fikk enda et varsel på bordet, og denne gangen av mer alvorlig karakter enn det som kom frem i august 2018.

Personen som mottok varselet I 2018 var Knut Berge, daglig leder i NFF Hordaland.

Han sier følgende til Nettavisen når han hører at Takle og Kalandseid hadde forventet å bli informert.

- Det er trist om han opplever det slik, og vi må ha forståelse og respekt for om noen rundt oss mener vi burde informert og handlet på en annen måte. Om klubben er skuffet over dette må vi ta det til etterretning. Når, hvor og til hvem, vi skulle kommunisere i og om denne saken var vurdert fortløpende. Disse vurderingene opplevde vi som krevende da vi kjente på et ansvar for å balansere behov for informasjon og trygghet med blant annet rettssikkerhet, sier Berge til Nettavisen.

- Vi har lest tiltalen. Det er flere punkter der som omhandler forhold som skjedde etter varselet i 2018. Hva tenker du om det i dag?

- Vi har ikke lest tiltalen, men med bakgrunn i det som er fremkommet i media, så er det meget bekymringsfullt, skuffende og uheldig. Om tiltalepunkter gjelder forhold som skal ha skjedd etter august 2018 er det noe vi selvsagt gjerne skulle vært foruten, sier Berge.

P.S: I løpet av de kommende dagene kan du lese et større intervju med kretsleder Knut Berge om NFF Hordalands håndtering av denne saken.

Ikke forståelse for Berge-uttalelse

Arild Dyngeland var Kalandseids styreleder da saken sprakk. Han sier til Nettavisen at han var og fortsatt er skuffet over at de ikke fikk beskjed om at det hadde kommet et slikt varsel.

- Det er helt nødvendig for å sikre trygge idrettslag at informasjon som dette deles med lag hvor vedkommende har tillitsverv som kan sette ham i kontakt med mindreårige, sier Dyngeland.

- Knut Berge står fast på at saken ble håndtert etter beste evne ut fra de opplysningene de til enhver tid hadde på bordet. Har du forståelse for det standpunktet?

- Nei, det kan jeg ikke si at jeg har. Jeg antar kretsen har lagt vekt på personvernhensyn. I tilfeller hvor slike hensyn skal veies mot barns interesse i å være trygg på trening, skal det siste ha forrang. Med løsningen som ble valgt fikk vi ikke mulighet til å vurdere behov for å gjøre undersøkelser eller å treffe tiltak. Det er helt galt hvis man skal være sikker på at uakseptabel atferd har funnet sted før man deler slik informasjon, mener Dyngeland.

- Den dagen vil jeg aldri glemme

Svein Kåre Takle vil aldri glemme hvordan det var da saken sprakk.

Han fikk med en gang en klump i magen og begynte å undersøke om han selv eller klubben burde ha skjønt hva som foregikk.

- Politiet ringte meg og spurte om jeg kunne stille til et avhør. Da skjønte jeg ingen verdens ting. Men etter hvert som jeg fikk vite mer gikk det opp for meg hva som hadde skjedd. Det som gjorde at jeg etter hvert fant roen, er at jeg gikk gjennom all korrespondansen vi hadde hatt med vedkommende, og da fant jeg ingen åpenbare signaler eller hint på noen som helst måte som gjorde at vi burde ha skjønt hva som foregikk, forteller han.

Han er stolt over måten klubben responderte da den dukket opp ut av det blå 8. juli 2019.

- Den dagen der vil jeg aldri glemme. Like etter jeg hadde vært i det avhøret, sendte jeg en melding til Arild Dyngeland. Jeg klarte ikke legge fra meg mobilen før han ringte opp igjen, husker Takle.

- I løpet av litt over halvannen time hadde han samlet hele hovedstyret til et hastemøte, fordelt roller og oppgaver, foreslått og formulert et vedtak. Vedtaket om å suspendere vedkommende var ferdig formulert på under to timer etter at jeg ga Dyngeland beskjed om alvorlighetsgraden i saken. Da sluttet hjertet mitt å banke hardt. Det gikk litt opp i limingen her da saken sprakk, det ble ganske kaotisk stemning, men vi falt raskt til ro og fikk orden og system på det vi skulle gjøre.

Roser Trygg på trening-kurset

Mye av grunnen til at klubben klarte å håndtere saken på en god måte, mener Takle skyldes at de kort tid i forveien hadde gjennomført «Trygg på trening»-kurset som er et samarbeid mellom Vestland Idrettskrets, SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) Hordaland og Redd Barna.

Der blir idrettslag blant annet drillet i hvordan man skal opptre når det dukker opp varsler om seksuell trakassering eller overgrep.

- Vi hadde en beredskapsplan, og det råder jeg alle klubber til å ha. Det hjalp oss veldig mye da saken oppsto. Den beredskapsplanen hadde vi fordi vi bare noen måneder tidligere hadde gjennomført det kurset. Det var ekstremt nyttig da vi havnet i den situasjonen vi gjorde, mener han.

- Da du forsto hva dommeren hadde gjort, hva gikk gjennom hodet ditt da?

- Det var veldig blandede følelser. Aggresjon og sinne følte jeg aldri, jeg var mer trist. Det var en utrolig tristhet. Så mange skjebner, så unødvendig.

Erkjent de fleste tiltalepunkter

Den 29 år gamle idrettsdommeren har erkjent nær sagt alle forhold som er angitt i tiltalen, og det er satt av fem dager til hovedforhandling i Bergen Tingrett fra 28. september til 02. oktober.

Forsvarer Bertil Rønnestad forteller at idrettsdommeren plages av det han har gjort.

- Tiltalte har erkjent straffskyld for brorparten av forholdene han er tiltalt for, hvilket gjør at saken kan gjennomføres på vesentlig kortere tid enn uten hans erkjennelser. Tiltalte ønsker å gjøre opp for seg, og uttrykker anger og skulle ønske handlingene ugjort overfor de fornærmede i saken, skriver Rønnestad i en SMS til Nettavisen.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her.