Gå til sidens hovedinnhold

Trygve varslet NFF om seksuelle tilnærminger fra dommer, men mannen fikk dømme videre. Nå er dommeren tiltalt for seksuell omgang med barn

Varsleren Trygve Føreland Pedersen (24) har bestemt seg for å stå frem med sin historie. Han har mistet all tillit til krets og fotballforbund etter håndteringen av varselet han kom med i august 2018.

BERGEN (Nettavisen): Vi møter 24-åringen kort tid før den såkalte dommersaken skal opp i Bergen Tingrett.

En 29 år gammel idrettsdommer har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i fjor sommer, siktet for seksuell omgang og krenkende atferd mot en rekke unge gutter under 16 år.

Tiltalen omhandler også befatning med bilder som seksualiserer barn og utnyttelse av sin stilling som dommer til å skaffe seg seksuell omgang.

Etter å ha tenkt seg grundig om har Trygve bestemt seg for å stå frem med navn og ansikt for å fortelle sin versjon av saken som har preget idrettsmiljøet på Vestlandet siden den ble kjent i fjor sommer.

Trygve, som i mange år var dommerkollega og kamerat med den tiltalte, står frem fordi han mener mannen kunne, og burde, vært stanset tidligere.

Varslet mot sin egen kamerat

I august 2018 varslet han nemlig NFF Hordaland og kretsleder Knut Berge om at dette var en person de burde ta affære mot.

Han kunne dokumentere seksuelle tilnærmelser fra dommeren over en lang periode.

Men idrettsdommeren fikk fortsette i de fleste verv, og ikke før i juli 2019, 11 måneder etter varslingen, ble han anmeldt til politiet og pågrepet.

Da hadde mye skjedd i mellomtiden.

Flere av tiltalepunktene dreier seg om hendelser som skjedde etter at Trygve varslet NFF Hordaland om den samme dommeren i august 2018.

Saken har nå fått ham til å miste all tro på at idretten er kompetent nok til å ivareta varsler på en god måte.

- Jeg varslet som en tillitsperson og dommer som var høyt ansett i kretsen, og hvis ikke engang jeg blir tatt seriøst, hvordan vil det bli hvis en ung og fersk dommer varsler om noe slik, spør han lettere oppgitt da Nettavisen treffer ham i Bergen.

Les også

Tordner mot NFF etter dommerskandalen i Bergen: - Har ikke noe respekt for dem lenger. Vi har mistet all tillit

Les også

Idrettsdommer tiltalt for seksuell omgang med barn, nå starter rettssaken: - Han uttrykker anger

- Bekymringsfullt, skuffende og uheldig

Kretsleder Knut Berge i NFF Hordaland mener kritikken er uberettiget.

Han står fortsatt inne for kretsens håndtering av saken.

- Saken ble håndtert etter beste evne ut fra de opplysningene vi til enhver tid hadde på bordet. Med fasit i hånden, skulle man kanskje ønske seg at ting kunne vært gjort annerledes. Men vurderinger og beslutninger ble fortløpende gjort og tatt på bakgrunn av til enhver tid kjente og foreliggende fakta, sier Berge til Nettavisen.

- Vi har lest tiltalen. Det er flere punkter der som omhandler forhold som skjedde etter at Trygve varslet. Hva tenker du om det i dag?

- Det er meget bekymringsfullt, skuffende og uheldig. At tiltalepunkter gjelder forhold som skal ha skjedd etter august 2018 er noe vi selvsagt gjerne skulle vært foruten, sier Berge.

P.S: Tirsdag kan du lese et større intervju med kretsleder Knut Berge om NFF Hordalands håndtering av denne saken.

Trygve Føreland Pedersen har hatt en tøff periode helt siden han valgte å kontakte kretsen om dommeren, som også var hans egen kamerat, i august 2018.

Han og den nå tiltalte idrettsdommeren hadde da vært kamerater helt siden de traff hverandre på en cup i 2011.

Året etter ble Trygves dommerfadder syk, og den tiltalte overtok som oppfølgingsfadder.

Det ble starten på det han trodde var et vanlig kameratskap.

I stedet tok det ikke lang tid før Trygve begynte å få en dårlig magefølelse av hele relasjonen.

Seksuelle tilnærminger på chat

Nettavisen har fått tilgang til den komplette chattehistorikken mellom Trygve og den tiltalte dommeren.

Samtaleloggen fra Facebook viser at det bare tok tre måneder med vennskapelig småprat om hverdagslige ting og dommerfag før den nå tiltalte dommeren dreide samtalen over til mer seksuell karakter.

På det tidspunktet var Trygve 16 år, mens den tiltalte var 21.

- Det begynte å komme mer og mer spesielle meldinger. Det var meldinger man ikke forventer å få fra en 21-åring, og etter hvert utartet det seg, husker Trygve.

Meldingsloggen viser med tydelighet at den nå tiltalte dommeren raskt prøvde å få Trygve på gli når det gjelder seksuelle handlinger.

Både indirekte og direkte invitasjoner om at de sammen skal gjøre handlinger av seksuell art forekommer.

Trygve fikk etter hvert vite om flere unge dommere som fikk lignende meldinger. I 2014 bestemte de seg derfor for å konfrontere kameraten.

Han la seg da flat, beklaget oppførselen sin og forsikret om at han skulle gi seg med den type kommunikasjon.

Trygve sluttet da å få upassende meldinger.

- Vi antok da at han hadde kuttet det ut og skjerpet seg, og jeg fortsatte å ha et kameratslig forhold til ham. Jeg var blant annet og så på ham dømme sin første kamp i eliteserien for herrer i håndball. Vi var ikke like gode kompiser som før, men måtte jobbe sammen en del som dommere, og frem til 2018 samarbeidet vi helt greit, forteller han.

Men i 2018 skjønte Trygve at han blitt lurt.

Da var han sammen med den nå tiltalte dommeren på Norway Cup for å dømme, og der var det en jevngammel dommer fra en annen krets som kom bort og tok Trygve til siden.

- Han fortalte meg at han var bekymret for vedkommende at fikk mye ansvar i NFF Hordaland. Jeg spurte hva som var greia, og han fortalte at han hadde fått masse upassende meldinger av ham. Den kvelden gikk vi inn på «facebooken» min og fant de gamle meldingene jeg trodde var uskyldige, men leste gjennom dem med mer voksne øyne. Da så vi at det var manipulering, det var en plan med alt, husker Trygve.

Da bestemte han seg raskt for å varsle om at dette var en person som ikke burde ha tillitsverv i idretten eller hyppig kontakt med barn og unge.

Ni sider med Facebook-chat

Han varslet sin overordnede i dommerkomiteen, som tok saken videre til kretsstyret, og det ble et varslingsmøte med kretsleder Knut Berge i august 2018.

- Der overleverte jeg all dokumentasjon jeg hadde. Det var over ni sider med Facebook-samtaler, og jeg oppga også flere navn på andre jeg visste hadde fått meldinger, forteller Trygve.

NFF Hordaland og Berge tok idrettsdommeren inn på et møte, og han ble konfrontert med meldingene han hadde sendt.

Der la han kortene på bordet, men siden Trygve bare hadde dokumentert meldinger fra 2010 til 2014, hevdet dommeren han hadde gitt seg etter det.

Dermed ble NFF Hordaland enig med dommeren om at han ikke skulle fortsette som leder for dommertalent-gruppen han hadde ansvar for på den tiden, men at han fikk fortsette som dommer og dommerveileder.

- Jeg slo meg til ro med den avgjørelsen, det skulle jo være fornuftige karer som tok den, forteller Trygve.

Drøyt et halvår senere, i mars 2019, begynte det å svirre rykter i dommermiljøet om at det var stadig flere som fikk meldinger.

Men siden det bare var rykter, måtte de ha noe mer håndfast.

Tiltalte kan selv ha mottatt bekymringsmeldingen

I starten av april kom Trygve i kontakt med en bekymret person som hadde sendt en e-post til kretsen og bedt om et møte på grunn av upassende oppførsel fra dommeren mot et familiemedlem.

Vedkommende skal imidlertid aldri ha fått noe svar på e-posten.

Kretssekretæren, som var delvis sykmeldt, hadde blitt erstattet av nettopp idrettsdommeren de vaktene hun ikke kunne jobbe.

Han hadde dermed tilgang til en innboksen bekymringsmeldingen ble sendt til.

- Han hadde tilgang til e-posten, men jeg vet jo ikke om han leste den, forteller Trygve.

Noen uker senere, 11. mai, tok den bekymrede personen direkte kontakt med daglig leder i kretsen, Knut Berge, og ba om et møte.

I slutten av mai kom det frem at idrettsdommeren nå hadde blitt bedt om å trekke seg som oppfølgingsansvarlig for unge dommere, et verv han fikk fortsette med etter varslingen i 2018.

Men idrettsdommeren fikk, på tross av nok en bekymringsmelding, fortsatt sitte som kretsinstruktør og holde kurs, han var fortsatt dommerveileder og dømte fortsatt fotball.

Idrettslaget han var tilknyttet fikk ikke informasjon om hva som hadde skjedd, håndballmiljøet fikk heller ikke informasjon.

Midt i juni ba Trygve om et nytt møte med kretsen.

- Min bekymring var at han fortsatt var veileder og holdt kurs. Han skulle også snart reise til Sør Cup (en fotballturnering for aldersgruppen 8-19 år), og der skulle han være med i dommergruppen som styrte alt. Han skulle være veileder og dommer for disse unge talentene, og alt han var fratatt i Hordaland skulle han være på Sør Cup. På det møtet spurte jeg om ikke Sør Cup skulle få beskjed, og om ikke idrettslaget hans eller håndballen skulle få beskjed. Jeg sa også at jeg ønsket å anmelde ham, men de ba meg vente, for de ville eventuelt gjøre det selv, forteller han.

- Da var jeg ferdig med kretsen

Han gikk med på å avvente anmeldelsen i én uke mens kretsstyret funderte på hvordan de skulle ta saken videre.

De gjorde ingenting, og idrettsdommeren reiste til Sør Cup.

- Da bestemte jeg meg for at jeg var ferdig med kretsen, de lot ham reise til en barnecup og gjøre alt han ikke fikk lov til av egen krets, sukker Trygve.

Nettavisen har forelagt NFF Hordaland og Knut Berge denne kritikken.

- Dere fikk flere bekymringsmeldinger i 2019, blant annet fra en bekymret person på vegne av et familiemedlem, men lot dommeren likevel reise til Sør Cup for å dømme og omgås barn og unge og være dommerveileder der. Hva lå bak den vurderingen - og hva tenker du om det i dag, Berge?

- Vi mottok en konkret bekymringsmelding våren 2019, før vi fikk informasjon om forholdet som medførte at vi umiddelbart anmeldte saken. Som tidligere sagt ble alle vurderinger gjort med bakgrunn i fakta vi til enhver tid var kjent med, og iverksatte eventuelle tiltak vi fant adekvate på tidspunktet, sier han.

På Sør Cup ble idrettsdommeren raskt et tema blant de unge dommerne, og ryktene gikk om hva han hadde gjort.

Det ble snappet opp av noen av lederne der, som nøstet opp i saken.

De fikk kontakt med en annen ung dommer under 16 år, som da innrømte at han hadde opplevd overgrep fra dommeren. Det ble umiddelbart varslet til NFF Hordaland.

Kort tid senere, 01. juli, ble idrettsdommeren for første gang anmeldt til politiet.

Trygve anmeldte selv idrettsdommeren dagen etter, 02. juli, fordi han ikke trodde kretsen hadde gjort det.

Trakk seg med umiddelbar virkning

Han sendte samtidig en e-post til kretsen og informerte om at han trakk seg som dommer, veileder og instruktør med umiddelbar virkning på grunn av kretsens håndtering av denne saken.

- Jeg ble ikke tatt på alvor av den øverste ledelsen i kretsen da jeg varslet, og da har jeg ikke lyst til å jobbe for dem lenger, sier han.

- Men det er viktig å få frem at jeg fikk god støtte fra dommerkomitéen hele veien. I dette tilfellet er det daglig leder og krets som har sviktet, ikke dommerkomitéen, mener han.

Trygve har merket saken på kroppen selv. Påkjenningen har vært stor.

- Høsten 2019 var ganske brutal, for man sitter jo og tenker på om man burde gjort noe mer. Burde jeg ha sagt fra til Kalandseid eller håndballforbundet også? Da kunne det vært over tidligere. Samtidig er jeg fornøyd med at jeg bidro til å få ballen til å rulle, og at det til slutt ble satt en stopper for ham. Det har vært en turbulent tid, medgir han.

- Hvilken følelse sitter du med i dag?

- Jeg prøver å legge saken bak meg. Jeg er glad jeg fikk ballen til å rulle, men skuffet over den lange behandlingstiden i kretsen. Det er åpenbart rutiner som har sviktet. Når du får et slikt varsel bør man koble inn politiet med en gang, spør du meg. At han i tillegg fikk fortsette å omgå unge folk etter et slikt varsel, det er skremmende. Jeg har sittet med følelsen hele tiden om at de har vært redde for å tråkke feil og at han er uskyldig. I stedet for å tenke på hva som ville bli konsekvensene av å ikke gjøre noe – og at han er skyldig.

- Daglig leder i NFF Hordaland, Knut Berge, har tidligere gitt uttrykk for at han ikke var klar over alvoret i forholdene. Hva sier du til det?

- Jeg forstår det ikke. Ja, jeg varslet bare om meldinger, men det var altså meldinger som ikke bør sendes til barn, meldinger som var sendt til personer under 16 år. Jeg var selv over 16, men han var fadderen min og hadde et maktforhold over meg. Det var alvorlig nok til at det burde vært tatt tak i. Og da han fikk varsel fra den bekymrede personen i mai 2019, dreide det seg om noe mer alvorlig enn bare meldinger. Likevel tok de ikke affære før i starten av juli.

Fikk hederspris

I september 2019 hadde Kalandseid Idrettslag, som idrettsdommeren var tilknyttet, åpent kontor på klubbhuset, der det var mulig å komme og prate.

Der møtte Trygve opp og fortalte sin historie.

I 2020 fikk han hederspris av Kalandseid for sin innsats i saken. Svein Kåre Takle, styreleder i Kalandseid IL, er full av beundring for at Trygve våget å si fra.

- Det var merkverdig, det han gjorde. Men det er klart, han er ikke veldig fornøyd med kretsen, og det skjønner jeg veldig godt. Det er nok mange overgrep som kunne blitt avverget om kretsen tok varslene på alvor den gangen. Og sånn jeg kjenner dommeren og familien hans, tror jeg ikke saken hadde eskalert på den måten den gjorde dersom han hadde blitt stoppet tidligere, sier Takle til Nettavisen.

For Trygves del blir rettssaken en endelig avslutning på saken. Han ønsker å legge den bak seg.

Han har ikke snakket med idrettsdommeren siden 04. juli i fjor, fire dager før han ble arrestert, men bruker fortsatt mye tid på tankevirksomhet om saken.

Kunne han gjort noe annerledes?

Hedersprisen fra Kalandseid hjelper ham å slå seg til ro med at det han gjorde var godt nok.

- Det er veldig kjekt å få en bekreftelse på at det jeg gjorde var rett. Det setter jeg pris på.

29-åringen har erkjent nær sagt alle forhold som er angitt i tiltalen, og det er satt av fem dager til hovedforhandling i Bergen Tingrett fra 28. september til 02. oktober.

Henlagt

Forsvarer Bertil Rønnestad forteller at idrettsdommeren plages av det han har gjort.

- Tiltalte har erkjent straffskyld for brorparten av forholdene han er tiltalt for, hvilket gjør at saken kan gjennomføres på vesentlig kortere tid enn uten hans erkjennelser. Tiltalte ønsker å gjøre opp for seg, og uttrykker anger og skulle ønske handlingene ugjort overfor de fornærmede i saken, skriver Rønnestad i en SMS til Nettavisen.

Trygves sak ble henlagt på bevisets stilling.

Trenger du å varsle om seksuelle overgrep mot deg selv eller andre? Ta kontakt med politiet her.

Kommentarer til denne saken