Gå til sidens hovedinnhold

Valgerd krever OL-avklaring

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland krever at Idrettsstyret er mer presise i sine krav overfor Tromsøs OL-søknad.

- Jeg har tidligere uttalt at jeg synes et nytt vinter-OL i Norge er en flott visjon. Men vi må undersøke forutsetningene i Tromsøs opplegg. Vi må med rimelig sikkerhet vite hva de samlede kostnadene kan løpe opp i, sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland i en pressemelding.

Fire utfordringer
Idrettsstyret forutsatte i sitt vedtak 6. januar at Tromsø spesielt avklarer forhold knyttet til innkvartering, transport, etterbruk og problemstillinger knyttet til å arrangere lekene i mars måned.

Etter det TV 2 Nettavisen forstår mangler Tromsø for eksempel rundt 100.000 sengeplasser for å kunne huse publikum, presse, frivillige og deltagere.

"Avklaringene om disse forholdene bør foreligge slik at Idrettsstyret kan behandle saken på nytt før sommeren. Departementet vil deretter lede et arbeid med en gjennomgang av det foreliggende materialet," skriver kulturdepartementet i pressemeldingen.

I Stortinget til høsten
Departementet håper å fremme en sak for Stortinget i løpet av høsten. Det Stortinget eventuelt blir invitert til å ta stilling til er om det skal stilles en statsgaranti for arrangementets brutto-kostnader.

- Norge har et renommé å ta vare på. Staten, idretten og søkerbyen har en klar felles interesse. Skal det sendes en søknad må den være så god at den kan vinne fram, sier Svarstad Haugland.

- Jeg legger også vekt på at vi til syvende og sist må vurdere den totale ressursbruken i forhold til de samfunnsmessige effektene, slik også Idrettsstyret påpeker i sitt vedtak.

Krever spillemidler
Kulturministeren fremhever at det ikke er realistisk at det bygges opp en rekke idrettsarenaer til et eventuelt Tromsø-OL med bare minimal bruk av spillemidlene, slik NIF forutsatte i sitt vedtak.

Til lekene på Lillehammer ble omlag 22 prosent av anleggskostnadene dekket av spillemidler. Dette tilsvarte da ett års samlet tilskudd til idrettsanlegg i Norge.

Bruken av spillemidlene vil minimum måtte være på samme nivå ved et eventuelt framtidig OL i Tromsø, mener kulturdepartementet.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?