Vedtok regnskapet - under tvil

Det ekstraordinære idrettstinget vedtok fredag kveld regnskapet for idrettsforbundet for 2003 under sterk tvil.

16.04.04 19:29

Med et underskudd på nesten 35 millioner kroner og en negativ egenkapital på vel 46 millioner kroner, går norsk idrett videre. Lørdag velges etter all sannsynlighet håndballforbundets Karl-Arne Johannessen til ny president, og det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt for han og det nye styret hans.

Det var ikke bare tidligere president Kjell O. Kran og generalsekretær Ivar Egeberg som fikk pepper da regnskapet ble behandlet. Det er flere enn dem som har ansvaret for at Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) er kommet i en håpløs økonomisk situasjon, en situasjon som vil få konsekvenser for forbundet i flere år framover.

Allerede er det vedtatt innsparinger på 15 millioner kroner hvert år de neste tre årene. Men det stopper ikke med det.

Flere forandringer er nødvendig. Trolig må det nye styret se på organiseringen av forbundet som helhet. Det er som en av talerne på tinget i Sandefjord sa fredag kveld:

– Nå må vi ha en mentalitetsendring. Den samme representanten, Håkon Andersen fra Vestfold Idrettskrets, sa at generalsekretæren virket furten på idrettstinget i Stjørdal i fjor hver gang han fikk kritiske spørsmål. Etter det som er skjedd i vinter, mente han å vite hvorfor.

Ut av onTarget
Trolig kommer det nye styret som skal velges i Sandefjord lørdag jobbe for at norsk idrett kommer seg ut av onTarget, i alle fall på eiersiden. Det tok skipresident Sverre Seeberg til orde for, og han fikk støtte fra flere.

Forholdene rundt sponsorselskapet onTarget, og en fordring mot det offentlige på grunn av momskompensasjon, var i fokus da regnskapet ble behandlet lørdag.

Det var mange spørsmål rundt regnskapet, men delegatene fikk stort sett de svarene de ba om. Likevel var det usikkerhet rundt tallene helt til det siste, til man skulle stemme om regnskapet skulle godkjennes eller ikke.

–Nå gjelder det å få alle tall på bordet. Vi må være sikre på at alle forhold som kan skape negative tall er ryddet unna når vi går fra hverandre her i Sandefjord, sa Oppland Idrettskrets’ leder, Svein Furuseth.

Han foreslo å sette en strek over alle forandringer som hadde en viss tvil i seg, slik at det totale underskuddet for 2003 ble på vel 90 millioner kroner. Dette var et forslag som ikke ble vedtatt.

Gammel moro
Etter at det ekstraordinære tinget hadde behandlet regnskapet, kom det fram at underskuddet for regnskapsåret 2003 mye skyldes gammel moro.

– Jeg har sett på regnskapet, og det er ingen svikt på inntektssiden, men en voldsom sprekk på kostnadssiden. Det er snakk om et underskudd som er akkumulert over flere år, sa skøytepresident Terje Andersen, og hans observasjoner ble bifalt av mange.

Grethe Fossli, som er fungerende idrettspresident i det avtroppende styret, sa at da regnskapstallene ble kjent midt på vinteren, kom de røde tallene som et takras på medlemmene i styret. Dette viser at administrasjonen hadde altfor stor makt og frie tøyler, noe som ble påpekt av flere av talerne.

Regnskapet ble godkjent, og dermed var den vanskeligste saken på det ekstraordinære tinget brakt i havn. Det var mange som deltok i den engasjerte debatten, men saklighetsnivået var stort og debattene konstruktive.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Sport

Annonsebilag