Det kommer frem i dommen fra Oslo tingrett Nettavisen har fått tilgang på.

Han dømmes for å ha fått to barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Mannen i 20-årene, som var utplassert som fotballtrener i Vålerenga, erkjente straffskyld for begge tiltalepunktene. I dagens straffelov klassifiseres all seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt.

Straffeutmålingen er noe lavere enn aktors påstand.

- Vurderer anke til lagmannsretten

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte la i retten ned påstand om fire år og fem måneder i fengsel.

- Jeg har akkurat mottatt og lest dommen. Tingrettens dom er i tråd med påtalemyndighetens syn når det gjelder avgjørelsen av skyldspørsmålet. Hva gjelder straffutmålingen, er denne lavere enn det som ble påstått av påtalemyndigheten. En vil derfor gjennomgå dommen og vurdere en anke til lagmannsretten over straffutmålingen, skriver Salte i en e-post til Nettavisen torsdag morgen.

Mannens forsvarer Heidi Ysen sier de vil vurdere dommen.

- En anke vil være en belastning for de fornærmede og deres familie, regner vi med, så det ønsker vi ikke, skriver Ysen i en uttalelse til Nettavisen.

- Hva legger du i at dere vil vurdere dommen?

- Jeg regner med vi ikke anker. Det er ikke endelig avgjort , men som jeg skrev et det viktig for oss å ikke belaste de fornærmede og deres familier ytterligere.

- Glad saken er blitt belyst

Ofrenes bistandsadvokat Eitya Rehman har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse om dommen, men la i retten ned påstand om at skulle bli utbetalt oppreisningserstatning til begge ofrene.

Nå er de to ofrene tilkjent oppreisningserstatning på 100.000 kroner hver.

Den domfelte ble utplassert som VIF-trener via et utvekslingsprogram hos Norges idrettsforbund.

- Vi er glade for at saken har blitt belyst og at vitnene har blitt trodd. Vi er også fornøyde med at politiet har gjort en grundig jobb i denne alvorlige saken, sier Tine Grødahl i Vålerenga Fotball til Nettavisen.

Vil du tipse Nettavisens journalister om noe som kan være relevant i artikkelserien om overgrep i idretten? Ta kontakt på e-post her.

Les mer om saken her: