[Bladet.no] Representanter fra idretten i Midt-Norge står i spissen for planene om å bygge en innendørs velodrom i Stjørdal. Fra før av har Stjørdal den eneste velodromen i landet, med utendørsvelodromen på Prestmoen.

Byggingen er planlagt startet innen 2015.

- Bygging av innendørs sykkelvelodrom i Stjørdal har fått førsteprioritet i både Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets sine langtidsplaner. Prosjektet, som vil ha en investeringskostnad på 100 millioner kroner, er prioritert i perioden fra 2011-2015, sier Asbjørn Andersen, som er representant i interesseorganisasjonen som jobber for bygging av sykkelvelodrom, til Stjørdalens Blad.

Vil være først
Det er flere som går med planer om å bygge velodromer rundt om, også innendørs.

- For oss er det et stort poeng å være først ut med bygging av en innendørs velodrom. For selv om vi ønsker flere anlegg mer enn velkommen, kan det ha stor betydning å være først ut.

- Hvilke fordeler gir det?

- For det første ligger det i kortene at det første anlegget vil få status som nasjonalt anlegg. I det ligger det selvfølgelig en del krav til størrelse og publikumskapasitet, men det ligger også store bidrag til investeringskostnaden. Halvparten av investeringene vil i så fall dekkes fra staten, sier Andersen.

Nasjonalt anlegg
En annen fordel med å få status som nasjonalt anlegg vil være muligheten for å få store stevner lagt til Stjørdal.

- Vi har allerede bortimot fått lovnad på å få arrangere både EM og VM hvis vi får bygget velodromen. Det vil også bety mye for den lokale og nasjonale sykkelsatsingen. Det viser seg at land som får bygget slike velodromer får store sportslige løft i etterkant. Det tror vi vil skje her også. Olympiatoppen har allerede varslet at de vil flytte sine kontorer til Stjørdal når anlegget står klart. Det er også snakk om mulighetene for å opprette en egen sykkellinje ved Ole Vig videregående skole, så vi tror dette kommer til å bli et kjempeløft for kommunen.

Flerbrukshall
Selv om dette først og fremst skal være en sykkelhall, vil det også bli mulig å bruke den i mange andre sammenhenger.

- Velodromen vil bli bygget permanent. Det vil si at den blir stående oppe hele tiden. Området i midten gir imidlertid rom for mange andre aktiviteter og idretter. Planen er å bygge i tre etasjer. Til daglig brukes de to nederste etasjene til parkering, men den midterste etasjen kan enkelt gjøres om til å brukes som for eksempel messeområde. Dermed vil dette også være en tilvekst til messebyen Stjørdal, sier Andersen.

Positiv sykkelpresident
President i Norges Cykle Forbund, Harald Tiedemann Hansen, har jobbet i mange år med å få på plass en permanent sykkelvelodrom i Norge.

- Det jobbes med å få bygget baner flere plasser i landet. Både her, i Rogaland og på Østlandet. Så langt er denne banen på Prestmoen den eneste banen vi har, så vi trenger sårt flere. Særlig innendørsbaner, som gjør at vi kan gjøre sporten vår til en helårsaktivitet, seir Harald Tiedemann Hansen. (ANB)