Gå til sidens hovedinnhold

Vil utestenge Kjærgaard i ti år

Den tidligere sportssjefen er anmeldt av eget forbund.

Steffen Kjærgaard slapp unna både avskjedigelse og politianmeldelse etter at han innrømmet å ha dopet seg som proffsyklist.

Nå kan procycling.no avsløre at Norges Cykleforbund (NCF) har levert inn anmeldelse til Norges Idrettsforbund, for å få den tidligere sportssjefen straffet.

Det bekrefter leder av doms- og sanksjonsutvalget i NIF, Ivar Sølberg, til procycling.no.

- Domsutvalget har mottatt anmeldelse fra forbundet. Denne er sendt utøver (Steffen Kjærgaard) for tilsvar. Tilsvar er ennå ikke mottatt, uttaler Sølberg til procycling.no.

Vil utestenge Kjærgaard i ti år
Forbundet har lagt ned påstand om at Kjærgaard bør miste retten til medlemskap i NIF de neste ti årene.

- Dersom NCF vinner frem med sin påstand, innebærer det at han blir ekskludert fra den organiserte idretten ved at han ikke kan ha medlemskap i en klubb tilsluttet NIF de neste ti årene. Han kan ikke ha tillitsverv og ikke drive med trening av utøvere, sier idrettsadvokat Pål Kleven til procycling.no.

Han har bistått forbundet med utarbeidelsen av påtalebegjæringen.

- Hva er bakgrunnen for at dere har lagt ned en slik påstand?

- Vi tar utgangspunkt i det vi mener er graverende oppførsel, og mener det er særlig skjerpende fordi han har hatt en framtredende posisjon i NCF, noe som gjør at aktsomhetsgraden bør skjerpes i vesentlig grad.

Kan utestenge på livstid
I NIFs eget regelverk (§11-4) heter det at straff kan ilegges dersom «personen eller organisasjonsledd opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse».

Forbundsstyret i NCF uttalte allerede i oktober i fjor at de mente Kjærgaard hadde bidratt til dette «gjennom fortielse og uriktige opplysninger».

Noe de mente hadde «skadet NCFs omdømme», så vel som «ødelagt for sykkelsportens anseelse».

Her finner du NIFs eget lovverk

NIFs lovverk åpner opp for å utestenge personer på livstid, og kan «under skjerpede omstendigheter» utestenge en utøver eller leder for en periode på ti år ved andre gangs regelbrudd. Kjærgaard vedgikk i oktober at han dopet seg som proffsyklist i både Chicky World og US Postal.

- Usanne og villedende uttalelser
Anmeldelsen av Kjærgaard skjedde etter at sykkelforbundet den 24. januar fattet et styrevedtak i saken mot den tidligere sportssjefen.

Her ble det konkludert med følgende:

«Steffen Kjærgaards opptreden har helt klart skadet idrettsarbeidet og idrettens anseelse.

Styret besluttet derfor å sende påtale av Steffen Kjærgaard til Domsutvalget i NIF på grunn av hans usanne, villedende og ærekrenkende uttalelser til media i lys av hans senere innrømmelse av systematisk dopingbruk i perioden 1998-2003».

Påtalebegjæringen ble framsatt etter bistand fra idrettsadvokat Kleven og sendt til domsutvalget den 11. februar. Partene er nå i en tilsvarsprosess før domsutvalget i NIF skal fatte et endelig vedtak.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kjærgaard: - Ønsker ikke å si noe
I påtalen argumenterer forbundet for at Kjærgaard har skadet NCF og sykkelsportens anseelse ved uriktige opplysninger han ga til eget forbund og via pressen da han uttalte seg om dopingrelaterte forhold under og i etterkant av sin aktive sykkelkarriere.

- Vi har blant annet oppsummert en del av tingene han har fortalt i årenes løp, og som vi mener bestrider det han innrømmet etter hvert. Vi har levert en del dokumentasjon, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen til procycling.no.

Les også: Vil ha Kjærgaard straffet

Steffen Kjærgaard har selv trukket seg tilbake fra offentlighetens lys etter at han innrømmet eget dopingbruk under en presskonferanse på Ullevål den 23. oktober i fjor. Han ønsker ikke å uttale seg om anmeldelsen fra NCF:

- Det siste halvåret har vært belastende for meg, jeg velger å avstå fra å si noe, kommentere eller formidle noe som helst i offentligheten, sier han til procycling.no.

Rammes av foreldelsesfrist
Påtalenemnda i Antidoping Norge har også foretatt intervjuer og gjort egne undersøkelser i Kjærgaard-saken.

Det gjelder en foreldelsesfrist på åtte år i slike saker, noe som er en utfordring for antidopingmyndighetene.

- Situasjonen er den at saken mot Kjærgaard, og det han forklarte under pressekonferansen, er forhold som ligger langt tilbake i tid. De er foreldet, sier leder for påtalenemnda, Anstein Gjengedal, til procycling.no.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Dere kommer ikke til å ta ut påtale i saken?

- Slik saken ser ut nå, er det ikke noe grunnlag for å reise sak mot Kjærgaard. Vi er i 2013, og da vil det dreie seg om forhold som skjedde etter 2005. Vi har ingen opplysninger om det så langt i denne saken, forteller han.

WADA (verdens antidopingbyrå) og CAS (idrettens voldgiftsrett) åpnet i forbindelse med dopingsaken mot Lance Armstrong for at foreldelsesretten kan løpe lenger dersom man «forsettelig har motarbeidet undersøkelser, ved for eksempel å påvirke vitner til å avgi ulike forklaringer, eller å ødelegge bevis». Dette er ikke relevant for saken mot Kjærgaard.

Det ligger også inne et forslag fra WADA om å øke foreldelsesfristen til 14 år, men dette kan tidligst skje i 2015.

Det er doms- og sanksjonsutvalget som fatter vedtak i Kjærgaard-saken. Dommen kan så ankes til apellutvalget for ny behandling.

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere

Kommentarer til denne saken