Bakgrunnen er at Srour, som i 2019 ble utestengt i fire år for å ha testet positivt på syntetisk EPO, ifølge Antidoping Norge skal ha brutt reglene for en utestengt utøver.

Stridens kjerne er en treningsøkt Srour, som før utestengelsen bokset på flere av Cecilia Brækhus' stevner i Norge og var sett på som en av de mest lovende norske bokserne, hadde sammen med OL-håpet Madeleine Angelsen sommeren 2022.

En video lagt ut på Instagram av både Angelsen selv og Srour, hvor sistnevnte holder puter mens Angelsen gjør slagkombinasjoner i TK-hallen i Tønsberg.

Se videoen lenger ned i saken!

Det fikk alarmklokkene til å gå hos Antidoping Norge.

Nå kan Nettavisen avsløre at Antidoping Norge vil utestenge Srour i ytterligere to år med virkning fra 19. november 2023 – datoen den opprinnelige dopingdommen i utgangspunktet opphører.

Det bekrefter Srour selv til Nettavisen.

Han går hardt ut mot Antidoping Norge.

– Det er åpenbart at det foreligger en form for forfølgelse. Om jeg hadde hatt en trening som var organisert og de hadde hatt videobevis slik de har i denne sak, ville det ikke vært mulig for meg å angripe dette, sier han.

Samtidig har Antidoping Norge innstilt på en ett års utestengelse for Angelsen, slik TV 2 omtalte nylig.

Les også: Bokseren Hadi Srour utestenges i fire år

– Nærliggende å se til Johaug-saken

27-åringen hevder videre at saken også bygger på feilopplysninger, blant annet at Antidoping Norge mener treningen med Angelsen skal ha foregått en dag der det var egentrening for en treningsgruppe på ettermiddagen.

– ADN (Antidoping Norge, red.anm.) legger avgjørende vekt på treningstider fra en hjemmeside som klart er utdatert. Dette kunne de enkelt fått oppklaring på ved å lese lenger ned på siden det fremkommer «Oppstart 1 september 2020 Bokseskolen».

Katharina Rise, som leder påtalenemnda i Antidoping Norge, er forelagt Srours uttalelser.

– Vi har vurdert bevisene basert på etterforskningen av Antidoping Norge, som er de som utreder sakene påtalenemnda, som er uavhengig av Antidoping Norge, avgjør, forteller hun til Nettavisen, og fortsetter.

– Det er basert på informasjon fra hele utredningen, og hvor han har hatt muligheten til å imøtekomme all informasjon. All info som vi har hatt er vurdert, og vi har falt ned på den avgjørelsen.

Les også: Brækhus tilbake i ringen med komfortabel poengseier

Srour og Angelsen mener treningsaktiviteten ble gjort i privat regi utenfor organisert trening, på samme måte som da Therese Johaug trente med Marit Bjørgen under sin dopingutestengelse.

Antidoping Norge har nå innstilt på å utestenge begge bokserne.

– Når det gjelder Madeleine sin tiltale om at jeg fungerer som en «støttespiller» er det nærliggende å se hen til Johaug-saken og hvordan hun trente sammen med sine landslagsvenninner, inkludert Bjørgen. Det er dermed åpenbart at ADN diskriminerer på bakgrunn av idrett i denne saken, raser han.

Konfrontert med uttalelsene, understreker Rise i påtalenemnda at de foretar vurderinger basert på bevisene i den enkelte sak.

– Vi tar ingen utenforliggende hensyn, slår hun fast.

Mener de var sammen utenfor organisert trening

Srour på sin side bedyrer at seansen med Angelsen ble gjennomført tydelig utenfor organisert trening, uten noen trener involvert.

– Av faktum som er presentert til ADN er det på det rene at det har vært en egentrening mellom tre individer der det verken har vært trener til stede eller at det er en organisert trening fra klubben sin side, sier han.

– Påtalenemnda foretar sin vurdering av den enkelte sak ut fra gjeldende Antidoping-regelverk, kontrer Rise.

Nettavisen har sett beslutningen til påtalenemnda i Antidoping Norge, og den tredje personen Srour sikter til er hans egen fetter, som filmet videosnutten som nå er sentral i saken.

Se videoen her!

Også Madeleine Angelsen er svært kritisk til at hun kan bli utestengt i ett år.

Hun er krystallklar på at Srour ikke er en trener eller sparringpartner.

– Jeg mener det er helt feil å si at jeg har brutt loven og å kategorisere min kontakt med Hadi som en trener/utøver-situasjon. Han er min venn og ikke en treningspartner eller mentor og støtteperson, uttaler hun til Nettavisen.

Påtalenemnda mener treningen innebærer brudd på antidopingregelverket, med særlig henvisning til paragrafen om at en utestengt utøver ikke kan være en støttespiller for en annen utøver.

Srour, som nå studerer for å bli jurist, risikerte en ny utestengelse like lang som hans opprinnelige dopingdom, etter at Antidoping Norge også opprettet en sak på at han også har trent på SiO Athletica i Oslo.

Etter det Nettavisen kjenner til, frafalt imidlertid dette punktet ettersom Athletica ikke er knyttet til Norges idrettsforbund og aktiviteten således ikke er et brudd på regelverket for utestengte utøvere.

Signerte millionavtale

Srour var en av Norges mest lovende boksere da han ble utestengt i 2019.

Den nåværende 27-åringen hadde nettopp signert en millionavtale med promotorselskapet Team Sauerland, hvor Cecilia Brækhus fikk sin bokseskole, da han testet positivt for syntetisk EPO utenfor konkurranse.

Det var 4. september i 2019 at det ble kjent at Tønsberg-bokseren hadde avgitt positiv dopingprøve.

Srour avga først en positiv A-prøve, og den 13. september bekreftet han på egen Facebook-side at også B-prøven var positiv.

Han har hele tiden hevdet sin uskyld og sier at han aldri har inntatt stoffet. Han leverte den positive A-prøven 5. juli 2019, et tidspunkt da han etter eget utsagn hadde ferie og nettopp hadde vært på festival.

– I tillegg til at tidspunktet ikke stemmer, har jeg verken ressurser, kapasitet, team eller leger til å ta dette stoffet. Det kan kun komme inn i kroppen ved at du sprøyter det inn, sa han i 2020.