Med 138 stemmer mot 29 stemmer tok Al-Samarai en knusende seier over Berit Kjøll i avstemningen om presidentvervet i Norges Idrettsforbund.

Seieren kommer ikke som en stor overraskelse, ettersom det meste i forkant tydet på at Al-Samarai hadde mest støtte.

– Det er ekstremt overveldende og jeg tror jeg begynner å mangle ord. Nå tror jeg at jeg har brukt opp ordene mine i dag, sa Al-Samarai til NTB.

Hun er klar på hva hun skal bruke mandatet sitt til som øverste leder i norsk idrett.

– Jeg vil bruke det til det best for norsk idrett sammen med idrettsstyret, idrettskretsene, særforbundene og alle gode krefter. Det er alltid spenning rundt valg og man vet aldri resultatet før det er ferdig, så det var gledelig, sa 35-åringen

Al-Samarai kom til voteringen som innstilt kandidat av flertallet i valgkomiteen. Mange idrettskretser og særforbund hadde på forhånd stilt seg bak henne. Det samme gjorde flere medlemmer i idrettsstyret.

Kjøll ønsket en ny periode på toppen av norsk idrett, men fikk en stri valgkamp. En mye omtalt og kostbar varslingssak satte henne i en utsatt posisjon. Negative oppslag preget nyhetsbildet rundt NIF og måten situasjonen ble håndtert på.

Arne Bård Dalhaug (69) ble valgt til første visepresident, mens Sondre Sande Gullord (33) ikke sto på valg i den andre visepresidentrollen.