Siden Extra-spillet ble innført i 1996 har 535 nordmenn blitt millionærer i det ukentlige spillet.

I det bingo-lignende spillet er det mange vinnermuligheter, mer presist, 16 per kupong du leverer. Hovedpremien kan du få hvis du blir trukket ut som Extra-kandidaten. Her er du sikret et par hundre tusen uansett, men er du ekstra heldig vinner du hele to millioner kroner.

Klikk her for å spille Extra i kveld før klokken 17.00.

Oslo, som både er et fylke og en kommune har naturlig nok flest Extra-millionærer, men ikke i forhold til antall innbyggere i hovedstaden.

Den av de største byene i Norge med flest vinnere er nemlig Fredrikstad. Byen ved Glommas utløp har elleve Extra-millionærer. Det vil si at de har en vinner per 7361 innbyggere. Som en god nummer to kommer Stavanger med 16 Extra-millionærer. Det gir oljebyen en vinner per 8824 innbyggere.

Bergen er kommunen med nest flest vinnere. I byen mellom de syv fjell har de 29 million-vinnere. Det gir en vinner per 9648 innbyggere.

Extra-vinnere i Norges ti største kommuner

Oslo 31 millionvinnere (673 469): En vinner per 21 725 innbyggere

Bergen 29 millionvinnere (279 792): En vinner per 9648 innbyggere

Trondheim 18 millionvinnere (199 595): En vinner per 11 089 innbyggere

Stavanger 16 millionvinnere (141 186): En vinner per 8824 innbyggere

Bærum 6 millionvinnere (125 454): En vinner per 20 909 innbyggere

Kristiansand 7 millionvinnere (109 438): En vinner per 15 634 innbyggere

Drammen 3 millionvinnere (100 302): En vinner per 33 434 innbyggere

Asker 6 millionvinnere (92 828): En vinner per 15 471 innbyggere

Lillestrøm 8 millionvinnere (83 821): En vinner per 10 478 innbyggere

Fredrikstad 11 millionvinnere (80 977): En vinner per 7361 innbyggere

Fakta om Extra-spillet

Det trekkes 47 tall av totalt 75. Hver spillers spillebrett består av 18 tall og 7 friruter. Det er premier for å fylle ulike deler av brettet. Hovedvinneren, Extra-kandidaten, trekkes uavhengig av antall rette – alle som spiller er med i den trekningen. Toppremien er på 2 millioner kroner.

- Det er trekning hver tirsdag, og innleveringsfristen er kl. 17.00. Trekningene vises på NRK samme kveld.

- Antall spillere i gjennomsnittsuke: 337 700

- Gjennomsnittsalder på spillere: 55 år

- Gjennomsnitts spillbeløp per uke: 52,7 kr

- Fordeling kjønn: Kvinner 57 % Menn 43 %

- Kulturdepartementet har satt øvre omsetningsramme for Extra til 20 millioner kroner per uke

- Halvparten av omsetningen går til gevinster

- Toppgevinsten er 2 millioner kroner

Visste du at Extra er blant spillene med høyest vinnersannsynlighet av alle Norsk Tipping sine spill, hvis vi ser bort fra Nabolaget hvor man kun spiller om én millioner kroner?

Klikk her for å spille Extra i kveld før klokken 17.00.

Vinnersannsynlighet Extra

Vinnersannsynlighet for førstepremien i Extra – som tilfaller den som trekkes ut som Extra-kandidaten – er 1:360.000 per kupong. Utdypende: Vinnersannsynlighet for å bli trukket ut som Extra-kandidaten er basert på antall deltakere. I Extra er det rundt 360.000 kuponger i spill hver trekning, og siden én solgt kupong trekkes ut, blir vinnersannsynligheten ca. 1:360.000 per kupong.

Antallpremieutbetalinger totalt i 2019: 2 249 870

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 76

Antall millionærer i 2019: 19

Høyeste premieutbetaling i 2019: 2 000 000 kr