Den 7. september 1978 innførte Arbeiderparti-regjeringen Nordli et totalforbud mot rullebrett, eller vinglebrett som det også ble kalt, i Norge.

Det ble forbudt å kjøpe, selge og importere skateboard til Norge. Det medførte blant annet at mange smuglet skateboard inn i landet ved å skru av hjulene, og legge brettene i en bagasje og hjulene i en annen.

Anleggene har poppet opp

Kom du altså hjem fra utlandet i for noen tiår siden med et brett i bagasjen, ble det beslaglagt i tollen. For 31 år siden ble forbudet opphevet, og skaterne kunne endelig utfolde seg uten å måtte kikke seg over skuldrene.

Nå finnes det et utall skateanlegg i Norge, både ute og inne. Sporten er ikke bare blitt lovlig, den har også fått OL-status. I sommer skulle skatere fra hele verden kjempet om medaljer i Tokyo, men vi må vente til neste år for å kåre den første olympiske mester på skateboard.

Dette hindrer likevel ikke barn og ungdom, og etter hvert også en del voksne, å utfolde seg her hjemme. Nå finnes det anlegg nesten overalt. I store og små byer, i forsteder og på bygda. Skatere trenger kun et brett, en hjelm og helst litt kne- og albuebeskyttelse – så er de i gang. Terping, terping og atter terping på vanskelige triks fører etter hvert til høyt nivå, akkurat som i andre idretter.

Men skaterne har beholdt leken, og så lenge anlegget er godt nok, fungerer denne fritidsaktiviteten like godt både som toppidrett og rekreasjon. Skatere i full utfoldelse representerer livsglede og kreativitet.

Stor aktivitet i Lillesand

I Lillesand i Agder finner vi et svært aktivt skatemiljø, som har anlegg både ute og inne. Lillesand skatepark sto ferdig allerede i 2005, og er blitt brukt mye. Så mye at det snart er behov for oppgradering, noe det jobbes med å få til. For 15 år siden ble det delt ut 200 000 kroner i spillemidler til Lillesand skatepark; penger som kommer fra Norsk Tippings overskudd. En søknad om penger til utbedring av anlegget vil antakelig komme.

– Lillesand Brettklubb er aktiv og har dyktige folk. Sammen skal vi helt sikkert få til å gjøre forholdene enda bedre for skatere som elsker det de driver med, sier kulturkonsulent i Lillesand, Bjørnar Heldal.

Antall skateanlegg i Norge har skutt i været, noe som gjenspeiles i mengden søknader om spillemidler. I løpet av de siste tre årene er det delt ut over 21 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd til større og mindre anlegg landet rundt.

Fakta:

100 % av Norsk Tippings overskudd går tilbake til samfunnet gjennom idrett, kultur og andre samfunnsnyttige og humanitære forhold.

Overskuddet i 2019 var på 5,7 milliarder kroner.

Overskuddspengene kalles «spillemidler».

Det finnes 34 ordninger der mottakere kan søke om spillemidler.