Innføring i systemspill på hest

Når innsatsene blir litt større er det ofte på sin plass med et system. Her tar vi for oss spill med utgangshester.

Når man spiller en vanlig bong på travbanen vil alle hestene i hver av avdelingene koste deg like mye.

Ved å spille system graderer man hestene og følgelig spiller man hardest på de hestene man har mest tro på. Dermed vil man få redusert innleveringsprisen, eller tatt med atskillig flere hester på systemet.

Lik fotballtippingen finnes det mange systemer også på trav. Vi skal ta for oss to systemer som dekker tre løp og er lette å forstå, og svært raske å fylle ut. De passer aller best til V5-spill, men også i V65 og V75 er disse ofte effektive.

Ringsystem
Ringsystemer eller spill med utgangshest er de enkleste systemene vi har. Poenget med systemspill er å få med seg lavt rangerte og overraskende vinnere til en rimeligere penge.

Skrellhestene er ofte meget dyre å ha med på bongene og det koster like mye å ta med 9. valget som førstevalget i et løp man garderer med f.eks. 10 hester. Skal man ta med 8-10 hester i tre løp blir det ofte altfor kostbart.

Løsningen er da å spille et ringsystem der vi spiller to løp med få hester, f. eks. en banker og et løp med tre hester.

De tre "systemløpene" dekker vi bredt med f.eks. ti hester. Skulle man spilt dette på en flat V5-bong ville den kostet hele 3.000 kroner å levere (1*3*10*10*10 = 3.000). Ved å spille med utgangshest i de tre garderte løpene vil man redusere innleveringsprisen kraftig.

Man kan velge å spille med flere utgangshester i hvert av løpene, men det fordyrer systemet betraktelig. Spiller man kun en utgangshest i hvert av de tre løpene vil innleveringsprisen bli redusert til en adskillig mer behagelig pris.

1 av 3 må vinne
Man setter som krav at minst en av de tre utgangshestene må vinne. Da vil systemet til 3.000 kroner koste 900,- å levere. En besparelse på hele 70%.

Det finnes mange PC-baserte travsystemer som fylles ut på hundrevis av bonger. Ringsystemene er derimot meget enkle og fylles ut på tre bare bonger. Med litt trening tar oppsettet kun minutter.

Først setter man opp "stammen", dvs alle hestene man har med på systemet. Deretter finner man hvilke(n) utgangshest man vil bruke i de tre garderingsløpene.

Vi sier at våre utgangshester (U) har nr. 1 og at hestene 2-10 er garderingshestene (G).

De to løpene med banker og tre hester er faste og går naturligvis igjen på alle bongene.

Slik vil stammen på 3.000 rekker se ut (1*3*10*10*10):

1 (banker)
1,2,3 (tre hester fast)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (utgang på nr. 1)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (utgang nr. 1)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (utgang nr. 1)

De tre bongene vil da lages slik;

Bong 1: U (1) - UG (1-10) - UG (1-10)
Bong 2: UG (1-10) - U (1) - UG (1-10)
Bong 3: UG (1-10) - UG (1-10) - U (1).

Man tar rett og slett utgangshesten banker på hver sin bong og tar med alle ti i de to andre garderingsløpene. Det betyr at vi i vårt eksempel hadde fått tre bonger à kr. 300,-.

I eksemplet har vi spilt slik at vi vil få V5 lik antall riktige tippede utganger, dvs vinner to av utgangene vil vi også få V5 på to av bongene. Dersom man ønsker mest mulig redusering og kun mulighet til å få V5 èn gang må man sette opp bongene slik:

U - UG - UG + G - U - UG og G - G - U. Dette vil isåfall redusere stammen fra 3.000 til kr. 813,- (72.9% reduksjon).

Ringsystemet kan også brukes i V65 og V75, men siden vårt system kun dekker tre løp vil man i disse spillene måtte ha henholdsvis tre og fire løp med faste hester.

Uten banker
Ofte kan et V5-spill være vanskelig og man finner ingen sikker banker.

Da vil et ringsystem der man f.eks. spiller de to faste løpene med kun to hester og de tre garderingsløpene med èn utgang være en flott løsning.

Da er man ikke avhengig av at en bestemt hest vinner, men dersom man klarer de faste løpene vil man kun trenge èn utgang på de tre systemløpene. Selv om man bruker tre favoritter som utgangshester vil en slik vanskelig omgang ofte gi stor utbetaling dersom de to andre garderingsløpene inneholder en eller to skreller.

Hadde vi spilt dette bankerløse V5-forslaget med hele ti hester i de tre garderingsløpene ville man redusert innleveringsprisen fra 4.000 (2*2*10*10*10) til mer levelige 1.084 kroner (73% reduksjon).

Systemspill er enkelt, spesielt når man har gjort det noen ganger. Har dere spørsmål angående ringsystem send oss en mail på paal.jensen@nettavisen.no.

Neste system ut er det litt mer omfattende ABC-systemet der vi i tillegg til å finne en utgangshest (A-hest) også rangerer garderingshestene med B og C etter hvilken vinnersjanse de har.

Dette krever mer jobbing med selve systemoppsettet, men det er likevel lett å fylle ut da systemet bare krever fire bonger.