Gå til sidens hovedinnhold

SSB nedjusterer 2003, men ser ny fart i 2004

Statistisk sentralbyrå nedjusterer som ventet sine utsikter for i år. Men samtidig tror byrået at Svein Gjedrem vil kutte renten mer, og at dette gir ny fart neste år

Oppdatert med flere momenter.SSB ser nå en vekst i BNP for fastlands-Norge på marginale 0,3 prosent i år, sammenlignet med i fjor. I mars lød prognosen på 0,7 prosent.Det fremgår av byråets Økonomiske utsikter i dag.Konsumprisindeksen forventes nå å øke med 2,8 prosent, mot en tidligere prognose på 3,2 prosent. Når det gjelder kjerneinflasjonen, hvor energipriser og avgiftsendringer holdes utenom, ventes veksten nå å bli på 1,5 prosent, mot et tidligere anslag på 2,3 prosent.Det er dette tallet Norges Bank skal forsøke å stabilisere rundt 2,5 prosent to år frem i tid.Lønnsveksten ventes nå å bli 4,5 prosent, mot tidligere 4,6 prosent. Anslaget på arbeidsledighet økes fra 4,3 til 4,4 prosent.Ett tall som imidlertid justeres i motsatt retning er privat konsum, hvor byrået nå ser 3,4 prosent, mot 3,0 prosent i mars. Dette begrunnes med at lavere rente gir med penger mellom hendene.Et annet tall som oppjusteres er BNP inkludert sokkelen, som økes fra et anslag på 0,1 prosent til 0,4 prosent.Tror rentekutt gir ny fart

Selv om prognosene for i år justeres ned, tror byrået at rentekutt vil gi ny fart. Byrået legger til grunn at Norges Banks styringsrente kuttes fra dagens nivå på 5,00 prosent til 3,50 prosent i løpet av høsten. Selv om dette er et kraftig kutt, er det likevel noe høyere enn markedet i snitt ventet - nemlig rundt 3 prosent. I desember i fjor var denne rentene hele 7,00 prosent.- For den realøkonomiske utviklingen så langt i 2003 har omleggingen av pengepolitikken ikke betydd mye. Men utover i 2003 og for 2004 sett under ett vil den bidra til klart økt vekst i økonomien, både fordi rentenedgangen stimulerer innenlandsk etterspørsel, og fordi kronesvekkelse - sammen med lavere lønnsvekst - bidrar til å begrense norske bedrifters tap av markedsandeler, skriver SSB.- Veksten i husholdningenes konsum ventes å ta seg opp gjennom inneværende år, for så å avta igjen i 2005, skriver byrået.- Dessuten legges det til grunn at veksten internasjonalt skyter fart. Endelig vil fortsatt økte oljeinvesteringer gi sterke vekstimpulser inn i 2004, heter det videre.- Alt i alt bidrar dette til et oppsving i norsk økonomi i de neste årene. Men selv om BNP-veksten tar seg klart opp, blir den ikke sterkere enn at norsk økonomi fortsatt vil preges av lavkonjunktur, konkluderes det.Ny fart neste år

De store rentekuttene har åpenbart gitt byrået håp om kraftigere vekst neste år.Anslått BNP-vekst for fastslands-Norge i 2004 er nå 3,0 prosent. Det vil i så fall være den kraftigste veksten siden 1998, og det er en oppjustering fra mars-anslaget, som var på 2,3 prosent.

Reklame

Nå er det salg på våre grillfavoritter