Ferske SSB-tall viser at boligbyggingen økte markant i perioden januar-mai 2011, sammenlignet med året før.

Antall igangsatte boliger gikk opp med 42 prosent.

Det ble gitt igangsettelsestillatelse for 12.028 nye boliger i januar-mai i år, en oppgang på 3576 boliger sammenlignet med samme periode i fjor.

Ser man på mai isolert, er økningen enda kraftigere: 56 prosent opp, til 2034 boliger.

Fritidseiendommer, garasjer med mer gikk tilsvarende opp 15 prosent.

Igangsatt bruksareal til annet enn bolig gikk i alt opp 0,7 prosent. I alt er det satt i gang nesten 4 millioner kvadratmeter bruksareal, en oppgang på 15 prosent.