Ferske tall fra SSB viser økning i boligbyggingen. Ikke bare bygges det flere boliger, men det som bygges er også større.

SELGE BOLIG? Finn megler

Ved utgangen av oktober var det registrert igangsettingstillatelser for 16.862 nye boliger.

Bygger større
Dette er en økning på 4,3 prosent sammenlignet med sammme periode ifjor.

Ser man på det totale arealet som bygges, økte dette langt mer: Igangsatt bruksareal til boliger økte med 7,3 prosent.

I oktober ble det igangsatt 2066 boliger, mot 2015 i oktober i fjor. Dette er en økning på 2,5 prosent. Bruksarealet økte derimot kraftig - 8,9 prosent til 307.400.000 kvadratmeter.

Færre i Oslo
I Oslo og Akershus ble det bygget færre boliger, mens bruksarealet økte. I Akershus falt antall igangsatte boliger fra 2044 til 1939, mens arealet økte med 11,8 prosent.

I Oslo falt antallet igangsatte boliger fra 1069 i 10-månedersperioden, til 939. Arealet økte derimot med hele 36 prosent.

Grafen til venstre viser at økningen i byggingen kommer fra et lavt nivå.

I 2009 ble det igangsatt 19.669 nye boliger. Til sammenligning ble det bygget over 30.000 boliger årlig i årene 2005 til 2007.

30.000 per år
I årene etter den forrige store økonomiske krisen på slutten av 1980-tallet falt boligbyggingen kraftig fra nivåer tett oppunder 30.000 per år.

I bunnåret 1992 ble det bygget 15.600 boliger.

De gode tidene gjør at nordmenn også kjøper større hytter.

Bruksarealet for kategorien «fritidseiendommer, garasjer for private og annet som ikke er næring» økte med 7,4 prosent i årets 10 første måneder.

Sjekk ut billighyttene i bildekarusellen under.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)