Boligbyggingen har skutt skikkelig fart det siste året, etter å ha nådd et bekymringsverdig lavmål under den siste finanskrisen for 3-4 år siden.

SELGE BOLIG? Finn megler

Foreløpige tall fra SSB viser en oppgang på 29,8 prosent i byggingen av nye boliger i år, sammenlignet med ifjor, målt ved bruksareal.

Ser en på antall boliger bygget, er økningen enda større.

Det ble gitt igangsettelsestillatelse for 22.711 nye boliger i perioden januar til oktober i år, en oppgang på 5789 boliger, eller 34,2 prosent.

I oktober isolert ble det satt i gang 2949 nye boliger, en økning på hele 42 prosent fra oktober i fjor, da det ble satt i gang bygging av 2072 boliger.

Igangsatt bruksareal til fritidseiendommer, garasjer og lignenede gikk ned 0,2 prosent i perioden januar til oktober.

Bli med på Nettavisens Facebook-konkurranse - vinn iPad.

For oktober isolert var det en økning på syv prosent.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

MittOppdrag : Få anbud på jobbben som skal gjøres

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)