Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser nedgang i boligbyggingen i perioden januar til mars i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Bolighandel1: Selg uten megler

Det ble gitt igangsettelsestillatelse for 6765 nye boliger i første kvartal.

Dette er en nedgang på 1054 boliger, eller 13,5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Studentboliger
Av de nye boligene som er registrert igangsatt i mars 2012, er vel 500 studentboliger i Trondheim.

Det var også en nedgang i byggingen av fritidseiendommer, garasjer med mer. Nedgangen var på 15,6 prosent.

Også den siste rapporten fra analyseselskapet Econ - «Econ Nye Boliger» - viser et noe overraskende fall i nyboligsalget.

Bekymring
«Ser vi bort fra de store svingningene de siste månedene, er nyboligsalget inne i en svakt negativ utvikling. I forhold til samme tidsrom ifjor utgjorde salget i siste tomånedersperioden en nedgang på 6 prosent», skrev Econ i rapporten.

Mange markedsaktører, også representanter fra meglerstanden, har uttrykt bekymring over de stigende boligprisene. De mener det er viktig å få fart på boligbyggingen for å møte det store behovet som økt innvandring og høy befolkningsvekst har skapt.

De siste årene har boligbyggingen skutt fart etter finanskrisen, etter å ha nådd bunnen i 2009, men så er vi altså på nytt inne i en negativ trend.

Selge? Finn billigste megler på MittOppdrag.no