Gå til sidens hovedinnhold

Vi hamstrer boliger

Boligomsetningen til himmels, viser SSB-tall.

Det ble omsatt 17 prosent flere boliger i fritt salg i første kvartal 2010 sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2009. Samlet verdi av omsatte boliger i fritt salg økte med 26 prosent.

Dette er et tegn på at også kjøperne har kommet på banen etter boligkrisen. Markedet er bedre, og prisene har økt.

Snittpris på 3,9 millioner
Det ble tinglyst 14.800 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg, ifølge Statistisk sentralbyrå. Gjennomsnittlig kjøpesum for disse eiendommene var på knapt 2,4 millioner kroner.

Det høyeste gjennomsnittet i 1. kvartal 2010 fant en i Oslo, hvor gjennomsnittsboligen kostet 3,9 millioner kroner. Deretter fulgte Akershus og Rogaland med en gjennomsnittlig kjøpesum på henholdsvis 3,0 og 2,6 millioner kroner.

Færre hytter
Det ble omsatt i underkant av 1600 bebygde fritidseiendommer i fritt salg i første kvartal 2010. Sammenliknet med samme kvartal i 2009 var det en nedgang på to prosent.

Gjennomsnittlig kjøpesum for disse eiendommene var 1,4 millioner kroner. Den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen var i Vestfold og Buskerud, begge med 1,9 millioner kroner. Omsetning av hytte eller fritidsbolig på festet tomt inngår ikke i disse tallene.

I alt ble det tinglyst over 37.000 omsetninger av alle typer fast eiendom i første kvartal 2010, en økning på ni prosent sammenlignet med samme kvartal i 2009. Samlet verdi av de omsatte eiendommene var på snaue 52,8 milliarder kroner, en økning på knapt 21 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Kommentarer til denne saken