Gå til sidens hovedinnhold

Stabilt for DOF

Offshorerederiet DOF leverte et stabilt overskudd fra driften i første kvartal i år, sammenlignet med samme kvartal i fjor

DOF fikk et resultat før skatt på 15,7 millioner kroner i første kvartal, mot 52,6 millioner samme kvartal i fjor. Korrigert for urealiserte valutaeffekter (agio), ble resultat før skatt 30,9 millioner, mot 35,9 samme kvartal i fjor.Driftsinntektene økte fra 168,4 til 194,5 millioner, mens driftsresultat falt fra 59,2 til 56,2 millioner.Justert for en endring i føring av innleie av skip, er driftsresultatet bedret med 1,5 millioner kroner.Selskapets kontraktsdekning er rundt 96,5 prosent for inneværende år.- Usikkerheten knyttet til selskapets inntjening for resten av året er derfor begrenset, heter det i kvartalsrapporten.- Selskapet forventer at spotmarkedet i Nordsjøen for resten av 2003 vil være på nivå med tilsvarende periode i 2002, heter det videre.

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer