Gå til sidens hovedinnhold

Stadig flere lever på staten

Atter en gang er det ny rekord i antallet uføretrygdede. Når skal politikerne rette ryggen og gyve løs på oppgaven?

(NA24-KOMMENTAR): Hvis det en gang i fremtiden skulle gå dårlig med norsk økonomi, vil det ikke være på grunn av kapitalmangel eller konkurranse fra lavkostnadsland. Det vil være fordi handslingslammede politikere ikke endrer et system som gjør at stadig flere nordmenn blir gående som passive støttemottagere.

Nylig kom tall fra NAV som viste at 327.818 personer i Norge mottok uføreytelser ved utgangen av 2006. Det utgjør 11 prosent av befolkningen i yrkesaktiv befolkningen (18-67 år). Både antallet og andelen er ny rekord.

For ti år siden var andelen 8,6 prosent. Økningen har vært spesielt sterk i de yngre årsklassene, så en eldre befolkning er ingen fullgod forklaring.

Spesielt ille
Det er ekstra ille at uføreveksten fortsetter mens Norge er inne i en kraftig høykonjunktur, med svært høy etterspørsel etter arbeidskraft. Hvis man ikke klarer å få folk i jobb nå, når skal man da klare det?

Dessuten kan den foreslåtte pensjonsreformen gjøre det enda vanskeligere å bremse uføreveksten, med mindre regelverket endres. For den nye modellen innebærer at det i større grad skal lønne seg å stå i jobb når man kommer opp i årene. Men med dagens regelverk, vil en som er uføretrygdet bli ansett som å være i jobb når alderspensjonen beregnes. I en rapport om pensjonsreformen påpeker Statistisk sentralbyrå at dagens system vil gi «større og større incentiver til å komme seg over på uførepensjon i stedet for tidligpensjonering etter ordinære regler.»

Tar man med andre støtteordninger, som sykepenger, sosialstøtte, ledighetstrygd, attføring og lignende står mellom 700.000 og 800.000 nordmenn i arbeidsdyktig alder utenfor arbeidslivet og mottar offentlig støtte. Da er ikke personer som mottar fødselspenger regnet med.

På toppen av dette kommer 630.000 alderspensjonister, et tall som uansett politiske tiltak vil øke i tiden fremover. SSBs anslag tilsier i størrelsesorden en million i 2030.

Må løses
Som professor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøyskoe i helgen påpekte overfor dn.no, står en av fire i arbeidsdyktig alder står utenfor arbeidslivet og mottar offentlig støtte.

- Det er rett og slett for gunstig å ikke arbeide. Dette er et strukturelt problem som Norge bare løse, sier Salvanes.

Det er ikke vanskelig å være enig. Og jo lenger man venter, jo verre blir situasjonen. Erfaring viser at jo lenger man er sykemeldt eller uføretrygdet, jo mindre er sjansen for å komme tilbake i jobb.

Det offentlige støtteapparatet og regelverket må rettes inn mot å få folk i arbeid, ikke på passiv støtte. Det gjelder i ekstra stor grad for unge mennesker. Forholdet mellom offentlige ytelser og skattesatser må være slik at det lønner seg å jobbe for alle. Det må også være ubetinget lønnsomt å jobbe litt, hvis det er alt man klarer.

Detaljene kan diskuteres, men det er en fallitterklæring hvis ikke politikerne retter ryggen og tar tak i denne saken. Dagens kurs må endres, og det blir vanskeligere jo lenger man venter.

Are Slettaner tidligere leder for TV 2 Nettavisens økonomiseksjon og redaktør for iMarkedet.no. Han jobber nå for NA24 fra Houston, USA, og skriver blant annet kommentarartikler. Her kan du lese de siste dagenes kommentarer:

Er din pensjon truet?
Stritt for rentestrutsene
Norge, det nye Vietnam
Kjøper feil aksjer
Data for duster
Miljø for alle penga?
Grisedyrt matforslag
Er du en struts?
Miljøcowboyen
Riktig å si nei til FrP

Reklame

Sikre deg sommerens morsomme lesestoff

Kommentarer til denne saken