Gå til sidens hovedinnhold

Stadig trøbbel for Dagbladet

Nytt navn på Dagbladet, men driften går dårlig.

Avishuset Dagbladet vedtok tidligere i måneden å skifte navn til Berner Gruppen AS. Navneskiftet til tross, minusresultatene fortsetter i medievirksomheten.

NA24 Propaganda - Norges største medienettsted

Resultatet før skatt i første tertial økte med 23 millioner, fra 20 millioner til 43 millioner, men det er i hovedsak finansinntektene som trekker opp. Driften gikk hakket dårligere, sammenlignet med tilsvarende periode året før, og driftsunderskuddet økte fra minus 19,5 millioner til minus 20 millioner. Berner skriver i en pressemelding at økt satsning i DB Medialab presser driftsmarginen og at det var utfordringer knyttet til å redusere kostnadsnivået i Dagbladet.

Forlag trakk ned
Også forlagsdriften var med på å trekke driften markert ned. Selskapet skriver i meldingen at virksomhetsområdet nedskaleres. Forlagsvirksomheten brant seg ettertrykkelig på nyhetsmagasinet Memo i fjor forlagsvirksomheten hadde i første tertial 2007 et negativt driftsresultat på 3,0 millioner.

Inntektene markert ned
Inntektene i første tertial sank med 6,2 prosent. Lavere annonseinntekter og lavere opplag for papiravisen trekker inntektene ned, og lyspunktene er at annonseinntektene og oppslutningen på nett. Også trykkeriet merker at opplaget faller, og trykkerivirksomheten tapte 1,1 millioner.

- Opplagsnedgangen for løssalgsavisene fortsetter. Reduserte avissalgsinntekter gjør det fortsatt nødvendig å forbedre driften for avisa gjennom strukturelle grep og operasjonell effektivisering.Det forventes et fortsatt godt annonsemarked med størst vekst innen nye medier. For nettproduktene er det derfor forventninger om betydelig omsetningsvekst fra annonsesalg. Fokus i kommende perioder vil være på å oppnå tilfredsstillende driftsmargin ved en mer tilpasset og målrettet ressursbruk, skriver selskapet i meldingen.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler