Gå til sidens hovedinnhold

Starter nytt forsikringsselskap

Vi skal vokse videre, sier DnB Nor og varsler aggressive mål.

Det viser de nye målene bankkonsernet presenterte tirsdag i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag i London.

NA24 - din næringslivsavis

Skadeforsikring
Et av tiltakene som skal bidra til videre vekst for DnB NOR-konsernet er etablering av et eget skadeforsikringsselskap.

Det nye selskapet forventes å skulle erobre en betydelig andel av personkundemarkedet for skadeforsikring. Det nye selskapet skal være i drift innen utgangen av 2008.

Bankgiganten har hittil levert skadeforsikring i samarbeid med ekstern risikobærer, i hovedsak fra Vital Skade.

- DnB NOR ønsker å dekke den fulle bredden av finansielle tjenester overfor våre kunder. Etableringen av et eget skadeforsikringsselskap gir oss mulighet for å skreddersy produkter tilpasset personkundesegmentet. Vi vil utnytte vår store distribusjonskraft til å erobre en betydelig andel av dette markedet, sier konserndirektør Åsmund Skår i DnB NOR Personmarked i en kommentar.

Dagens kundeportefølje med 700 millioner kroner i premieinntekter vil bli innlemmet i det nye selskapet.

Nye avkastningsmål
DnB Nor sikter nå mot en avkastning på egenkapital på 16 prosent fremover, mot 15 prosent de siste årene. Dette skal skje samtidig med at den gjennomsnittlig årlige veksten skal holdes på 10 prosent.

I kroner og øre betyr dette at driftsresultatet før nedskrivninger og skatt skal øke fra 14,1 milliarder kroner i 2006 til 20 milliarder i 2010.

Nye kostnadskutt
En av årsakene til at banken ser økt avkastningen er fortsatt nedgang på kostnadsnivået Målet om en kostnadsgrad på under 50 prosent er nådd, og nå sikter banken mot en kostnadsgrad på 46 prosent innen 2010.

- Vår kundebase og vårt sterke distribusjonsnett i Norge er en unik plattform for salg av flere produkter per kunde. Internasjonalt skal vi bygge på vår kompetanse innen skipsfart, energi og fiskeri. Vi skal bli en universalbank i Sverige og videreutvikle vår satsing i Østersjøregionen gjennom DnB NORD, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Kostnadsreduksjonene vil skje gjennom effektivisering av driftsprosesser, IT, anskaffelser og distribusjon. Basert på endringer i kundenes bruk av banken vil antall bankkontorer bli redusert med 30 i løpet i perioden.

Utbytte som før
DnB NOR viderefører dagens utbyttepolitikk og krav til kapitaldekning. Dette innebærer et mål om lag 6,5 prosent kjernekapitaldekning og at om lag 50 prosent av årlig overskudd utdeles som utbytte.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai