Gå til sidens hovedinnhold

Staten griper inn

Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet deltar i et internasjonalt samarbeidsprosjekt som skal bidra til å redusere problemet med uønsket e-post.

26 land deltar i prosjektet, som ledes av Federal Trade Commission i USA. Som en del av dette prosjektet vil nå eiere av norske åpne e-postservere få et brev med informasjon og råd om hvordan de kan bedre sikkerheten.

Åpne e-postservere er datamaskiner som kan ”overtas” av andre datamaskiner på Internett og benyttes til å sende ut e-post. Slike åpne servere benyttes ofte av personer som ønsker å sende ut store mengder spam, også kalt søppelpost.

- Uønsket e-post utgjør snart halvparten av all e-post på verdensbasis, og tar opp store ressurser både for folk flest, næringsliv og det offentlige. Dersom eiere av åpne servere øker sikkerheten og bedrer kontrollen, kan problemet med søppelpost og datavirus bli betydelig redusert, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Ved å sende e-post via en åpen server, framstår e-posten som om den kommer fra denne serveren. Når store mengder e-post blir sendt via en server, kan serveren bli overbelastet og dessuten skade omdømmet til firma som blir brukt som falsk avsender.

Det antas å være om lag 800 servere i Norge uten tilfredsstillende sikkerhet.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021